Dėl paramos pakeisti asbestinę stogo dangą nauja – rimta konkurencija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.06.04

Dėl paramos pakeisti asbestinę stogo dangą nauja – rimta konkurencija

Dėl paramos pakeisti asbestinę stogo dangą nauja – rimta konkurencija
Paskutinį pavasario mėnesį, gegužės 3 d. – gegužės 31 d., kaimo gyventojai buvo kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“. Ši KPP priemonė ir toliau išlieka viena populiariausių –norinčiųjų namo stogo dangą pakeisti nauja stogo danga paraiškų sulaukta daugiau nei tikėtasi.
 
Susumavus paraiškų teikimo rezultatus, preliminariais duomenimis, sulaukta 1 662 kaime gyvenančių namų savininkų paraiškų. Bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 2,26 mln. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1,71 mln. Eur paramos lėšų. Paprašyta suma beveik trečdaliu didesnė nei skirtoji, tad jau aišku, kad kuriems pareiškėjų projektams įgyvendinti pakaks paramos, paaiškės tik įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams ir sudarius paraiškų pirmumo eilę.
 
Primename kriterijus, kuriuos atitikus bus suteiktas atitinkamas balų skaičius. Pagal surinktą balų skaičių bus sudaryta pirmumo eilė:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis), yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas), yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją, suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
 
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-ių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Mažiausias privalomas atrankos balų skaičius – 30, šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Primintina, jog parama pagal KPP veiklos sritį skiriama kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniam asmeniui, asbestinei stogo dangai pakeisti kita aplinkai nekenksminga stogo danga. Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 2 000 Eur su PVM paramos, finansuojant iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 4 d. 14:00