Dėl paramos mokėjimo į Ūkio bankui priklausančias sąskaitas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.02.12

Dėl paramos mokėjimo į Ūkio bankui priklausančias sąskaitas

Dėl paramos mokėjimo į Ūkio bankui priklausančias sąskaitas
Šiuo metu Ūkio banko veikla apribota (remiantis informacija, pateikiama http://www.lb.lt) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pavedimai šiuo metu į Ūkio banko sąskaitas nėra atliekami.
 
Primename, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai, nusprendę pakeisti sąskaitą ar kitus duomenis, gali tai padaryti dviem būdais – naudodamiesi informaciniu portalu arba teikdami raštišką prašymą.
 
Naudojantis informaciniu portalu
 
Tiesioginių ir susijusių priemonių atveju, NMA klientams, kurie naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis, yra sudaryta galimybė patiems pakeisti arba papildyti paraiškoje nurodytus kontaktinius duomenis (adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą) ir sąskaitos banke numerį. Duomenis galima pakeisti per elektroninę bankininkystę prisijungus prie portalo informacinės sistemos (www.nma.lt/ Informacinis portalas/ Prisijungimas) bei vadovaujantis portalo informacinėje sistemoje pateiktomis nuorodomis. Tokiu atveju duomenys bus iš karto atnaujinti NMA pareiškėjų ir paramos gavėjų duomenų registre.
 
Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad:
 
  • kol kas negalima keisti kontaktinių duomenų ir sąskaitos banke numerių, dalyvaujant vien nacionalinėmis lėšomis finansuojamose priemonėse;
  •  jeigu norima ne pakeisti, o pašalinti kontaktinius duomenis ar sąskaitos banke numerį, prašome pateikti NMA raštišką prašymą, patvirtintą parašu;
  • keičiant sąskaitos banke numerį, jeigu dalyvaujama investicinio pobūdžio priemonėse, duomenys iš karto nepasikeis – duomenys bus atnaujinti ne vėliau kaip po 2 darbo dienų arba, kilus klausimų, ne vėliau kaip po 5 darbo dienų su asmeniu susisieks NMA darbuotojas.
 
Pareiškėjų ir paramos gavėjų kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslaugomis gali keisti ir pareiškėjų bei paramos gavėjų įgalioti atstovai.
Tokiu atveju pareiškėjas ar paramos gavėjas privalo pateikti NMA parašu patvirtintą prašymą, prie kurio būtų pridėtas notaro (fiziniam asmeniui) ar įmonės vadovo patvirtintas įgaliojimas.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad gali būti suteiktas tik bendras įgaliojimas pateikti paraišką paramai gauti ir keisti jos duomenis, t. y. kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį.
 
Teikiant raštišką prašymą
 
Teikiant NMA prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:50