Dėl paramos mokėjimo buvusiems Ūkio banko klientams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.05

Dėl paramos mokėjimo buvusiems Ūkio banko klientams

Dėl paramos mokėjimo buvusiems Ūkio banko klientams
Atkreipiame dėmesį, jog Šiaulių bankui pradėjus teikti paslaugas buvusiems Ūkio banko klientams, Ūkio banko sąskaitos bus naudojamos tik paramos lėšoms paimti, bet į jas lėšos nebus įskaitomos. Todėl paramos gavėjai, siekdami gauti jiems priklausančią paramą, turėtų pakeisti duomenis ir nurodyti kito banko sąskaitas.
 
Remiantis informacija, pateikiama www.sb.lt, Šiaulių bankas paslaugas buvusiems Ūkio banko klientams pradės teikti vėliausiai nuo kovo 5 dienos.
 
Primename, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai pakeisti sąskaitą ar kitus duomenis gali keliais būdais – naudodamiesi informaciniu portalu arba teikdami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) raštišką prašymą pakeisti banko sąskaitą.
 
  • Banko sąskaitos pakeitimas naudojantis informaciniu portalu
 
Prie portalo informacinės sistemos (www.nma.lt / Informacinis portalas / Prisijungimas) galima prisijungti per elektroninę bankininkystę.
 
Tiesioginių ir susijusių priemonių atveju NMA klientams yra sudaryta galimybė patiems pakeisti arba papildyti paraiškoje nurodytus kontaktinius duomenis (adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą) ir sąskaitos banke numerį. Tokiu atveju duomenys bus iš karto atnaujinti NMA pareiškėjų ir paramos gavėjų duomenų registre.
 
Tačiau kol kas negalima keisti kontaktinių duomenų ir sąskaitos banke numerių, jei dalyvaujama vien nacionalinėmis lėšomis finansuojamose priemonėse. Jeigu norima ne pakeisti, o pašalinti kontaktinius duomenis ar sąskaitos banke numerį, prašome NMA pateikti raštišką prašymą, patvirtintą parašu.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad investicinio pobūdžio priemonių dalyvių pakeisti duomenys iš karto nebus matomi – jie bus atnaujinti ne vėliau kaip po 2 darbo dienų arba, kilus klausimų, ne vėliau kaip po 5 darbo dienų su asmeniu susisiekus NMA darbuotojui.
 
Pareiškėjų ir paramos gavėjų kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį gali keisti ir pareiškėjų bei paramos gavėjų įgalioti atstovai, naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslaugomis. Tokiu atveju pareiškėjas ar paramos gavėjas privalo pateikti NMA parašu patvirtintą prašymą ir prie jo pridėti notaro (fiziniam asmeniui) ar įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą.
 
Norėtume pabrėžti, kad gali būti suteiktas tik bendras įgaliojimas pateikti paraišką paramai gauti ir keisti jos duomenis, t. y. kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį. Šiuo metu dar nėra galimybės suteikti teisę tik pateikti paraišką paramai gauti arba tik keisti paraiškos duomenis. Teisė peržiūrėti pateiktos paraiškos duomenis informaciniame portale gali būti suteikta atskirai.
 
  • Banko sąskaitos pakeitimas teikiant NMA raštišką prašymą
 
Prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą  gali ir NMA darbuotojas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:53