Dėl paramos lėšų konkuruoti neprireiks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.09

Dėl paramos lėšų konkuruoti neprireiks

Dėl paramos lėšų konkuruoti neprireiks
Š. m. spalio 31 d. baigėsi antrasis paraiškų gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ teikimo etapas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Šiais metais paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ buvo renkamos 2 etapais: balandžio 1 d. – birželio 30 d. ir rugpjūčio 1 d. – spalio 31 d. Pirmajam paraiškų etapui buvo skirta 180 000, antrajam – 214 735 Eur paramos lėšų.
 
Balandžio 1 d. – birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateikta 15 paraiškų, tuo tarpu nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. buvo pateikta beveik perpus daugiau paraiškų – 29.
 
Atsižvelgiant į atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškoms buvo suteikiami balai. Taisyklėse nustatytas privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama. 2016 m. 2 pateiktos paraiškos gauti paramą dalyvavimui žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemose minimalaus balų skaičiaus nesurinko, todėl toliau nebuvo vertinamos. Likusiems pareiškėjams, surinkusiems privalomą balų skaičių, skirtos paramos sumos pakako.
 
Primename, kad paramos pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ galėjo kreiptis aktyvūs ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys bei tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio bei maisto produktus, nustatyta tvarka įregistravę valdą. Parama pagal šią priemonę teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš kokybės sistemų:
  • ekologiškų produktų kokybės sistemoje;
  • pripažintų produktų kokybės sistemoje;
  • nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės (NKP kokybės) sistemoje.
 
Didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams siekia 2 998 Eur, ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP kokybės sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus. Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 9 d. 15:59