Dėl paramos įsigyti konsultavimo paslaugas pateikta 913 paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.28

Dėl paramos įsigyti konsultavimo paslaugas pateikta 913 paraiškų

Dėl paramos įsigyti konsultavimo paslaugas pateikta 913 paraiškų
Nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškų pateikta itin daug – teikiame jų surinkimo rezultatus.
  
Dėl kompensacijos už įsigytas konsultavimo paslaugas buvo kviečiami kreiptis ūkininkai, jaunieji ūkininkai, kiti žemės valdytojai, miško valdytojai bei kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Šioms pareiškėjų grupėms skirta paramos suma konsultavimo paslaugoms gauti 2020–2022 metais sudaro:
  • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – beveik 168 tūkst. Eur;
  • miško valdytojams – 64,5 tūkst. Eur;
  • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 46,5 tūkst. Eur.
Pareiškėjų susidomėjimas parama buvo itin didelis – visų trijų pareiškėjų grupių bendra prašoma paramos suma viršijo skirtąją. Šiandien turimais duomenimis bendras pateiktas paraiškų skaičius – 913.
 
Daugiausia paraiškų pateikė ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai – net 773, kurių bendra paramos suma sudaro 1,16 mln. Eur. Taigi beveik 7 kartus viršyta skirtoji paramos suma.
 
Parama konsultavimo paslaugoms kompensuoti itin reikalinga ir miško valdytojams – suskaičiuotos 104 jų pateiktos paraiškos, o bendra prašoma paramos suma yra 156 tūkst. Eur, t. y. beveik 2,5 karto daugiau nei 2020–2022 metams skirta paramos.
 
Galimybe gauti paramą aktyviai naudojosi ir kaimo vietovėse veikiančios įmonės – NMA pateiktos 36 jų paraiškos, bendra prašoma paramos suma sudaro 56 tūkst. Eur.
 
Jau dabar aišku, jog visiems pareiškėjams paramos lėšų nepakanka, tad didelę reikšmę, kam bus skirta parama, tiek ūkininkams, tiek miškininkams, tiek įmonėms turės paraiškų prioritetinė eilė, kai bus įvertinta pareiškėjų atitiktis priemonės atrankos kriterijams. Pareiškėjų atrankos kriterijus galima rasti šiame straipsnyje. Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka.
 
Primintina, jog didžiausia galima konsultavimo paslaugoms per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.
 
Paramos intensyvumas ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams yra 100 proc. arba 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, miško valdytojams – 100 proc., kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 30 d. 07:58