Dėl paramos dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse – per 20 pareiškėjų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.17

Dėl paramos dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse – per 20 pareiškėjų

Dėl paramos dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse – per 20 pareiškėjų
Iki liepos 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Tai buvo jau trečias ir paskutinis kvietimas šiemet teikti šias paraiškas. Pateikiame paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Parama, kuri skirta ūkininkams bei juridiniams asmenims bendradarbiauti žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, šiuo, paskutiniuoju paraiškų rinkimo etapu, preliminariais duomenimis susidomėjo 13 pareiškėjų. Jie iš viso paprašė 1 453 380 Eur paramos savo projektams įgyvendinti. Prašoma suma neviršija šiam paraiškų rinkimo etapui skirtosios paramos sumos (1 618 739 Eur), tad visiems pateikusiems dokumentus paramos lėšų pakaks.
 
Antruoju paraiškų pagal šią priemonę surinkimo etapu, vykusiu gegužės 7 d.– birželio 4 d., buvo surinkta kiek mažiau paraiškų – 12, o bendra paprašyta paramos suma buvo 1 132 337 Eur. Pareiškėjams dėl to, ar užteks jiems numatytos paramos sumos, taip pat neteko nerimauti – prašoma suma neviršijo skirtosios 1 761 282 Eur paramos sumos.
 
Taigi iš viso šiemet 25 pareiškėjai nusprendė pasinaudoti siūloma Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto parama kurti trumpąsias žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandines ir jose dalyvauti (pirmuoju paraiškų surinkimo laikotarpiu, vykusiu Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpiu, nuo kovo 16 d. iki balandžio 28 d., paraiškų negauta).
 
Visiems pareiškėjams prioritetinės eilės sudarymas įtakos, kam bus skirta ar neskirta parama, neturės. Prioritetinė eilė, kuri turi būti sudaryta per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų surinkimo laikotarpio dienos, skelbiama NMA interneto svetainėje prie atitinkamos priemonės – čia  ir čia (antruoju etapu gautos paraiškos jau surikiuotos į prioritetinę eilę).
 
Primintina, jog paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti 120 000 Eur be PVM, kompensuojant 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.
 
Projektai privalo būti įgyvendinti iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 17 d. 09:49