Dėl paraiškų teikimo per ŽŪMIS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.21

Dėl paraiškų teikimo per ŽŪMIS

Dėl paraiškų teikimo per ŽŪMIS
Informuojame, kad pareiškėjai, dėl ŽŪMIS gedimo neturėję galimybės iki šios dienos 12 val.  pateikti paraiškos pagal  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ elektroniniu būdu, pateikti paraišką NMA teritoriniams skyriams gali per 3 darbo dienas.
 
NMA duomenimis, tarp 11-12 val. sutriko VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) veikla, todėl kai kurie pareiškėjai neturėjo galimybės pateikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. NMA kreipėsi į sistemos valdytoją dėl gedimų pašalinimo.
 
Vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, nesant galimybės paskutinę paraiškų pateikimo dieną pateikti paraiškos dėl ŽŪMIS gedimo ir apie ŽŪMIS neveikimą NMA paskelbus interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir https://zumis.lt, paraiškas galima pateikti popierine forma per 3 darbo dienas nuo paskutinės kvietimo dienos. Taigi, paraiškas galima pateikti iki gruodžio 31 d. įskaitytinai.
 
Paraiška, jos priedai bei motyvuotas prašymas su įrodymais, kad paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, turi būti pateikti spausdintine forma NMA adresais, kuriuos rasite čia.
 
Pildymui skirtą paraiškos formą rasite NMA svetainėje prie informacijos apie priemonę. Žinotina, kad popierine forma teikiamoje paraiškoje skilčių išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo elektroninės paramos paraiškos formos laukų.
 
Apgailestaujame dėl nepatogumų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 2 d. 08:18