Dėl neremiamų sertifikuotų pasėlių ekologiniuose ūkiuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.27

Dėl neremiamų sertifikuotų pasėlių ekologiniuose ūkiuose

Dėl neremiamų sertifikuotų pasėlių ekologiniuose ūkiuose
Ekologinių ūkių valdytojai, 2016 m. pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ir deklaravę neremtinus sertifikuotus pasėlius, kviečiami teikti prašymus dėl šių pasėlių plotų įtraukimo į bendrą deklaruotą ekologinio ūkio plotą. Prašymus būtina pateikti iki kovo 1 d.
 
2016 m. deklaruojant ekologinius plotus pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ tam tikrai grupei sertifikuotų neremiamų pasėlių plotų nebuvo galimybės priskirti požymio EK „ekologinis ūkininkavimas“. Dėl šios priežasties galėjo sumažėti dalies pareiškėjų deklaruoti plotai, dėl kurių pareiškėjai dar praėjusiais metais buvo prisiėmę įsipareigojimus pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Pareiškėjai, pageidaujantys, kad jų pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus sertifikuoti plotai, kuriuose augino neremiamus pasėlius, būtų laikomi deklaruotais pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ plotais, turėtų raštu kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA). Laisvos formos prašymai, kuriuose turėtų būti nurodyti kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeriai, lauko plotas, 2016 m. auginta pasėlių rūšis bei pažymėta, kad laukams / plotams pageidaujama nurodyti požymį EK „ekologinis ūkininkavimas“, turi būti pateikti ne vėliau kaip kovo 1 d.
 
NMA apie galimybę teikti prašymus dėl neremtinų pasėlių rūšių plotų įtraukimo į bendrą deklaruotą ekologinio ūkio plotą informuos pareiškėjus individualiai išsiųsdama jiems pranešimus.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 27 d. 10:14