Dėl ekologinio ūkininkavimo išmokų (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.18

Dėl ekologinio ūkininkavimo išmokų (atnaujinta)

Dėl ekologinio ūkininkavimo išmokų (atnaujinta)
Žemės ūkio ministerijai patikslinus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklių nuostatas, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praėjusią savaitę atnaujino paraiškų vertinimą ir vykdo paramos mokėjimus.
 
NMA dės visas pastangas, kad parama ekologiškai ūkininkaujančius pasiektų iki gegužės 31 d. (taisyklėse numatytas terminas – birželio 30 d.).
 
Informacija straipsnyje atnaujinama pagal papildomai pateiktą Žemės ūkio ministerijos patikslinimą.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjus, kurie iki birželio 15 d. (patikslinta data) sertifikavimo įstaigai nebus pateikę informacijos apie produkcijos patiekimą rinkai, pasieks 50 proc. paramos sumos. Pateikus informaciją iki birželio 15 d.  apie užaugintą, nors ir nevisiškai rinkai patiektą produkciją, parama nebus mažinama.
 
Tais atvejais, kai metinė bendroji pareiškėjų pagal priemonę prašoma paramos suma einamaisiais metais viršija bendrą numatytą metinę paramos sumą ir yra taikomas paramos mažinimas pareiškėjams, pagal priemonę prašantiems paramos daugiau nei už 200 ha, išmokos dalis bus mažinama proporcingai visoje valdoje auginamų sertifikuotų augalų rūšių plotams skaičiuojant taip:
  • susumuojamas visas pareiškėjo paraiškoje pagal priemonę deklaruotas bendras plotas;
  • mažinimo koeficientas apskaičiuojamas 200 ha dalijant iš bendro pagal priemonę paraiškoje deklaruoto ploto;
  • mažinimo koeficientas dauginamas iš bendros sumos laukų pagal kiekvieną remiamą augalų rūšį deklaruoto ploto – taip gaunant plotus, kurie paraiškos lygmeniu remiami 100 proc.;
  • iš bendro remiamų augalų rūšių deklaruoto ploto atimamas 100 proc. remiamas plotas ir gautas hektarų skaičius yra plotas, už kurį mokama 70 proc. paramos sumos (patikslinta);
  • bendra parama ūkui skaičiuojama sudedant sumas, gautas už plotą, kuris remiamas 100 proc. ir 70 proc. 
 
Taip pat pažymėtina, kad jei pareiškėjas, teikdamas 2015 m. paraišką, pasirinko tęsti prisiimtus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, prisiimti naujus įsipareigojimus deklaruodamas tuos pačius plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ gali tik teikdamas 2016 m. ar vėlesnių metų paraišką, tačiau tik tokiu atveju, jeigu yra pabaigęs įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pateikti Žemės ūkio ministerijos išaiškinimai dėl paramos mokėjimo tvarkos už daugiametes žoles ir javus pašarams (tais atvejais, kai yra nepakankamas priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas gyvulių šiems plotams padengti skaičius). Administruojant 2015 m. pateiktas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ paraiškas, pareiškėjams bus taikomas įgyvendinimo taisyklių 27 punkte nurodytas terminas gautą derlių sertifikuoti ne iki kitų metų gegužės 15 d., bet iki kitų metų birželio 15 d.
 
Taip pat apibrėžtas priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimų taikymas 2015 m. paraiškas pateikusiems pareiškėjams. Jei pakeitimų įsakymuose atlikti pakeitimai yra susiję su pirminių nuostatų detalizavimu, be kurių 2015 m. pareiškėjų paraiškos negali būti administruojamos, jie gali būti taikomi 2015 m. paraiškoms. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 18 d. 16:46