Dėl buvusių ŽŪMIS veiklos sutrikimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.06

Dėl buvusių ŽŪMIS veiklos sutrikimų

Dėl buvusių ŽŪMIS veiklos sutrikimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia paramos gavėjų, paskutinėmis 2020 m. vasario mėnesio dienomis teikusių mokėjimo prašymus per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, dėmesį. Dėl sistemos sutrikimų nepavykus pateikti mokėjimo prašymų, paramos gavėjai NMA neturi teikti ŽŪMIS neveikimo įrodymų.
 
Primintina, jog vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis smulkieji ir jaunieji ūkininkai, įgyvendinę verslo planą 2019 metais, mokėjimo prašymus NMA turėjo pateikti praeitą savaitę, t. y. ne vėliau kaip iki vasario mėnesio pabaigos, pasibaigus finansiniams metams tinkamai įgyvendinus verslo planą, o pradedantys naują ekonominę veiklą – ne vėliau kaip per metus po verslo plano įgyvendinimo.
 
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal tris minėtas veiklos sritis, vasario 28 d.–kovo 3 d. ŽŪMIS pildę, tačiau laiku negalėję NMA pateikti mokėjimo prašymų ir todėl juos pateikę pavėluotai, už pavėluotą dokumentų teikimą sankcijų nesulauks, nes ŽŪMIS sutrikimai NMA buvo žinomi, apie juos buvo skelbta ir NMA svetainėje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 6 d. 14:23