Dėl ataskaitų pateikimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.02

Dėl ataskaitų pateikimo

Dėl ataskaitų pateikimo
Primename, kad paramos gavėjai, baigę įgyvendinti investicinius projektus ir vykdantys projekto veiklą, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus turi pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą ir finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.
 
Dėl sistemos sutrikimų šių metų balandžio 29 – balandžio 30 d. daliai sistemos ŽŪMIS naudotojų galėjo nepavykti pateikti ataskaitų iki nustatyto termino. Šiuo metu sistema veikia sklandžiai, tad tuos paramos gavėjus, kurie dar nepateikė ataskaitų, Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia suskubti ir pateikti jas elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.
 
Į Nacionalinę mokėjimo agentūrą galima kreiptis dėl paraiškų Kaimo plėtros paramai gauti, mokėjimo prašymų, projektų įgyvendinimo ataskaitų. Sistemos tvarkytojas, atsakingas už jos techninį veikimą, yra VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 3 d. 11:08