Dėl A. Stančiko komentaro žiniasklaidoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.01.29

Dėl A. Stančiko komentaro žiniasklaidoje

Dėl A. Stančiko komentaro žiniasklaidoje
Nuostata, numatanti, kad išieškojimas projekto vykdymo laikotarpiu negali būti nukreipiamas į lėšas, gautas kaip ES finansavimo lėšos remiamam projektui vykdyti, padeda apsaugoti ir paties paramos gavėjo interesus.
 
Andriejaus Stančiko komentare „Ūkininkų traktoriai netelpa pro valdininkų duris“ iškeliama problema, jog ūkininkai nebegali įsigyjamos technikos užstatyti bankui, nes Nacionalinė mokėjimo agentūra nebeleidžia išieškoti įsipareigojimų nevykdančių paramos gavėjų turto.
 
Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei bankai ar kiti kreditoriai galėtų išieškoti iš paramos lėšomis įgyto turto, jis turėtų būti parduodamas. Taip paramos gavėjui būtų užkirstas kelias įvykdyti projektą, kartu – vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus kartu su gauta parama. Tuomet Nacionalinė mokėjimo agentūra privalėtų išieškoti iš paramos gavėjo visą jam suteiktą paramą.
 
Draudimas išieškoti paramos lėšomis įsigytą turtą nėra naujas – jis buvo įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse dar 2011 m.
 
Per šį laikotarpį Nacionalinė mokėjimo agentūra nėra pastebėjusi, kad dėl minėtos priežasties būtų sumažėjęs teikiamų paraiškų skaičius ar nustoti vykdyti projektai. Pavyzdžiui, 2014 m., paskelbus kvietimą pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, paraiškų sulaukta tris kartus daugiau, nei buvo skirta lėšų. Tokia sveika konkurencija užtikrina, kad paramą gaus geriausi ir gyvybingiausi projektai.
 
Kita p. Stančiko iškeliama problema – tai, kad lizingo išlaidos netinkamos finansuoti. Reikėtų pastebėti, kad, nors Lietuva aktyviai derasi (programą derina Žemės ūkio ministerija) dėl kuo palankesnių sąlygų paramos gavėjams, ES teisės aktai griežtai reglamentuoja pareiškėjų išlaidų kompensavimo mechanizmus bei neleidžia naudoti bet kokių rinkoje esančių finansinių instrumentų paramos finansavimui. Tačiau nacionalinė kaimo plėtros programa naujajam finansiniam laikotarpiui kol kas dar nėra patvirtinta, taip pat nėra patvirtintos ir paramos priemonių įgyvendinimo taisyklės, todėl teigti, kad lizingas nebus finansuojamas, yra per anksti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. sausio 29 d. 09:27