Deklaruotų laukų patikros įsibėgėja
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.04

Deklaruotų laukų patikros įsibėgėja

Deklaruotų laukų patikros įsibėgėja
Pasibaigus deklaravimui, NMA specialistai skuba įvykdyti deklaruotų laukų patikras tam, kad pareiškėjai greičiau gautų išmokas. Beveik 90 proc. patikrų bus atlikta nuotoliniu būdu.
 
Tikrinami ūkiai pareiškėjų, siekiančių tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros programos priemones. Šiemet tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus patikroms atlikti atrinkti daugiau kaip 6600 ūkių, iš kurių beveik 90 proc. patikrų bus atliktos nuotoliniu būdu.
 
Visą liepos mėnesį bus tikrinama, ar laukuose auginami deklaruoti pasėliai arba, jei jų nebėra, ar galima rasti pasėlio liekanas, iš kurių būtų matyti, kad lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis.
 
Tuo tarpu patikros dėl šienavimo reikalavimų laikymosi prasidės nuo rugpjūčio 1 d. (turintiems bites – rugpjūčio 31 d.). Šiuos reikalavimus patikrinti padės Sentinel palydoviniai vaizdai. Visas tiesioginių išmokų patikras bus siekiama atlikti iki rugsėjo 15 d. 
 
Pareiškėjas informaciją apie patikros rezultatus galės rasti portale, o tais atvejais, kai patikros metu nustatomi neatitikimai, bus informuojama atskirai. Pareiškėjai, kurie pageidaujamą informacijos gavimo būdą pažymėjo paraiškoje, bus informuojami jų pasirinktu būdu: SMS žinute, el. paštu arba paštu. Nepažymėjusiems paraiškoje pageidautino informacijos gavimo būdo pranešimai apie nustatytus neatitikimus patikroje bus siunčiami paštu.
 
Patikrų grafiką, atrankos kriterijus, kitą naudingą informaciją apie patikras galite rasti šioje skiltyje
 
NMA specialistai, atlikdami patikras kontroliuoja, kaip ūkininkai ir kiti paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Praėjusiais metais viršyta leistina pažeidimų riba lėmė, kad šiais metais, atsižvelgiant į ES teisyno reikalavimus, bus patikrinta 5 proc. visų pareiškėjų. Esant nedideliam pažeidimų skaičiui, leidžiama tikrinamų pareiškėjų dalį mažinti iki 3 proc. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 4 d. 09:49