Dažniausiai pasitaikančių pažeidimų galima išvengti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.11

Dažniausiai pasitaikančių pažeidimų galima išvengti

Dažniausiai pasitaikančių pažeidimų galima išvengti
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams, gaunantiems tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, norėtų priminti, kad labai svarbu nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų, ir kartu atkreipti dėmesį, kad įsipareigojimų nesilaikant gali būti „užsiaugintos“ skolos arba pritaikytos sankcijos. Tačiau jų galima išvengti.
 
Šienavimo terminų reikėtų laikytis
 
Dažnai pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenų plotus, sulaukia sankcijų dėl to, jog nėra laiku atliekami šienavimo darbai. NMA specialistai tikisi, kad dėl šio pažeidimo taikomų sankcijų skaičių sumažinti padės ir inicijuoti teisės aktų pokyčiai – šiais metais atsisakyta antro šienavimo reikalavimo.
 
Tačiau reikėtų nepamiršti, kad nušienauti pievas privalu ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Pareiškėjams, įregistravusiems bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, šienavimo termino pabaiga – rugpjūčio 31 d. Jei ūkininkas gauna ne tik tiesiogines išmokas, bet ir paramą pagal KPP priemones, kurių įgyvendinimo taisyklėse nurodyti kiti šienavimo terminai, jis turi vadovautis pastaraisiais terminais.  
 
Deklaruoti – tik teisėtais pagrindais
 
Visiems, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį, kad neteisėto deklaravimo atvejai yra neleistini. Pasibaigus deklaravimui, iš dalies pareiškėjų jau prašoma pateikti ne tik žemės dirbimą, bet ir valdymo teisę įrodančius dokumentus. Apie nustatytus neatitikimus informuoti ir savivaldybių ar seniūnijų darbuotojai.
 
Aktualu ūkininkaujantiems ekologiškai
 
Neretai nustatoma, kad dalyvaujantys Ekologinio ūkininkavimo programoje sertifikuoja mažesnius plotus nei deklaruoja arba pasitraukia iš žemės gamybos nepasibaigus penkerių metų įsipareigojimų laikotarpiui.
 
Siekiant sumažinti susijusių sankcijų skaičių, šiais metais tiesioginių išmokų klasifikatorius papildytas nauju kodu EPI, pagal kurį deklaruodami, pareiškėjai, prašantys paramos už neremiamus pasėlius (kanapės, krapai, judros, tabakas ir kt.), turi galimybę išlaikyti įsipareigotą plotą.
 
Primintina, kad tuo atveju, jeigu ūkininkas, dalyvaujantis Ekologinio ūkininkavimo programoje, iki sausio 15 d. nepateikia informacijos VšĮ „Ekoagros“ apie sertifikuotus laukus, jam mokama 50 proc. paramos. Nuo 2016 m. sudaroma galimybė pareiškėjui pavėluotai pateikti informaciją ne ilgiau kaip per 25 kalendorines dienas, išmoką mažinant po 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Dar viena išlyga taikoma keičiantiems kodus pasibaigus pagrindiniam deklaravimo terminui - leidžiama keisti Ekologinio ūkininkavimo kodus be vėlavimo sankcijos, jei už lauką buvo prašyta paramos iki birželio 6 d.
 
Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai
 
Svarbu laikytis ir kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų. Neretai pasitaiko, kad pareiškėjai nesilaiko reikalavimo juodąjį pūdymą apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais iki kiekvienų metų lapkričio 1 d., ariamoje žemėje neaugina žemės ūkio augalų, nelaiko juodojo pūdymo. Visi žinotini būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminai nustatyti atitinkamose įgyvendinimo taisyklėse, todėl būtina į jas įsigilinti, rekomenduojame sekti informaciją ir NMA svetainėje. Reikėtų nepamiršti ir teisės aktų nustatytais terminais suženklinti bandose laikomus galvijus, avis, ožkas ir  kiaules, įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre.  
 
Žalinimo reikalavimai
 
Pasitaiko, jog pažeidimai fiksuojami dėl žalinimo reikalavimų nesilaikymo: deklaruojant pasėlių įvairinimą, neatsakingai pasirenkami pasėliai, nedeklaruojamas tinkamas kiekis ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės. Pasėlių įvairinimo reikalavimų laikytis padės 2017 m. supaprastinta žalinimo skaičiuoklė, kurią galima rasti čiaPažymėtina, kad šiais metais tiesioginių išmokų klasifikatorius papildytas ir naujais kodais, todėl išmokos gali būti mokamos už kai kuriuos pasėlius, kurie praėjusiais metais remiami nebuvo.
 
NMA siekia mažinti sankcijų skaičių
 
Visų pažeidimų galima išvengti, ūkininkams nuodugniai sekant atitinkamus teisės aktus, atsakingai laikantis įsipareigojimų, registruojant reikiamus duomenis atitinkamuose registruose, saugant reikalingus dokumentus bei laiku juos teikiant agentūrai.
 
NMA, siekdama sumažinti sankcijų pareiškėjams kiekį šiais ir vėlesniais paraiškų teikimo metais, taiko įvairias priemones – inicijuoja teisės aktų pakeitimus, aktyviai bendradarbiauja su rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių ir seniūnijų atstovais,  ūkininkus vienijančiomis organizacijomis, nuolat tobulina pareiškėjų informavimo mechanizmą, siekdama, kad informacija juos pasiektų labiausiai priimtinu būdu.
 
Viena iš priemonių – administravimo ir kontrolės mechanizmo paviešinimas. Valdų skaidymo atvejų nustatymo kriterijai, nuotolinių patikrų zonos, rizikingiausių pareiškėjų grupes apibūdinantys rizikos kriterijai ir kita naudinga informacija skelbiama šiais metais atnaujintoje NMA interneto svetainės skiltyje „Tiesioginės išmokos“. Čia taip pat sužinosite, kaip pasirengti patikrai, kas tikrinama jos metu, susipažinsite su patikrų grafiku, rasite atmintines, rekomendacijas, kurios padės išvengti pažeidimų, naudingus patarimus, galėsite susipažinti su dažniausiai nustatomais pažeidimais.
 
Neseniai bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija parengtos ir paviešintos tiesioginių išmokų apskaičiavimo ir mažinimo gairės, kuriose pateikiami praktiniai sankcijų taikymo pavyzdžiai. Susipažinus su jais, bus lengviau įvertinti, kada ir kokios sankcijos gali būti taikomos.
 
Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus suprasti ir jų laikytis padės NMA svetainėje paskelbtas jų vadovas.
 
Visa informacija, kuri padėtų išvengti pažeidimų, taigi, ir galimų sankcijų yra pateikiama NMA svetainėje, prie informacijos apie tiesiogines išmokas, skiltyje „Kaip išvengti pažeidimų“
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugpjūčio 11 d. 09:39