Daugiau užkardų „sofos“ ūkininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.22

Daugiau užkardų „sofos“ ūkininkams

Daugiau užkardų „sofos“ ūkininkams
Kovo 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus deklaravimo taisykles, pareiškėjai, jų paprašius, privalės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą. Be to, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama kuo anksčiau išsiaiškinti galimus „sofos“ ūkininkus, sudarys paraiškose nustatytų neatitikimų sąrašą, kuriuo vadovaujantis bus prašoma iš pareiškėjų papildomų dokumentų.
 
Kovo 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai įsigalioja šiais metais teiksiantiems tiesioginių išmokų paraiškas ūkininkams.
 
Privalu įrodyti žemės ūkio veiklą
 
Nauja tai, kad pareiškėjai, šiais metais teikdami paraišką, turės pasirašyti, jog žino ir įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba. NMA paprašius, pareiškėjas turės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą. Taisyklėse nustatyta, kad žemės ūkio veiklą galima įrodyti vienu iš šių būdų:
 • jei pateikiami žemės ūkio produkcijos pardavimo faktą pagrindžiantys dokumentai (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo kvitas ar kt.);
 • jei pateikiami žemės ūkio paslaugų (paslaugų pirkimo/teikimo sutartis ar kt.), žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis ar kt.) dokumentai. Taip pat jei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra registruotos žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir kitų  žemės ūkio mašinų);
 • jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų vidurkio santykis).
 
Pažymėtina, kad nuo šiol seniūnijos pažyma apie žemės dirbimą negalioja.
 
NMA prašys ir žemės valdymo teisę įrodančių dokumentų
 
Siekdama, kad paramos lėšos pasiektų tikruosius ūkininkus, NMA pasitelkė ne vieną priemonę stabdyti išmokų mokėjimą „sofos“ ūkininkams. Praėjusiais metais buvo identifikuotos pareiškėjų rizikos grupės, kurioms skiriamas didesnis dėmesys atrenkant ūkius patikroms. Tačiau svarbu kuo anksčiau išskirti galimus „sofos“ ūkininkus iš kitų pareiškėjų, todėl NMA numatė identifikuoti pareiškėjų rizikos grupes jau paraiškų administravimo metu.
 
Pasibaigus deklaravimui ir surinkus paraiškas, bus sudarytas paraiškose nustatytų neatitikimų sąrašas, kuriuo vadovaujantis bus prašoma iš pareiškėjų ne tik žemės dirbimą įrodančių, bet ir žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų. Pateikti paminėtus dokumentus reikės:
 • jei bus nustatyta dirbtinio valdų skaldymo požymių, siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui;
 • jei pareiškėjai fiziniai bei juridiniai asmenys turės įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui (Sodrai), juridiniai asmenys – Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI);
 • jei pareiškėjas nebus įregistravęs ūkininko ūkio ir praėjusiais metais jo gautų tiesioginių išmokų bendra suma buvo didesnė nei 5 000 Eur;
 • jei 2016 m. pareiškėjas buvo pripažintas neaktyviu ūkininku;
 • jei pareiškėjas pavėluotai pateiks paraišką;
 • jei pareiškėjas prašys išmokų už ilgiau kaip 2 metus anksčiau nedeklaruotą plotą;
 • jei pareiškėjas suarė pievas;
 • jei praėjusiais metais deklaruojamuose plotuose buvo nustatyti nenušienavimo atvejai;
 • jei pareiškėjas, gavęs ilgalaikes sankcijas, perleis sankcionuotus plotus kitam pareiškėjui;
 • jei bus nustatytas „dvigubas“ deklaravimas (plotų persidengimas), o persidengiantis plotas bus didesnis kaip 0,3 ha. Žemės valdymo teisę privalės įrodyti visi persidengiančius plotus deklaravę pareiškėjai. Pareiškėjai turės pateikti visų deklaruotų plotų valdymo teisės dokumentus;
 • jei apie naujai sutvarkytus laukus buvo pranešta iš anksto iki gruodžio 1 d., tačiau nustatyta, kad šie laukai nėra sutvarkyti.
 
Iš anksto nustačius pareiškėjų rizikos grupes, anksčiau ir tiksliau bus galima identifikuoti neteisėto deklaravimo atvejus, o tai savo ruožtu padės tikriesiems ūkininkams gauti didesnes išmokas.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį į kitus kovo 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus taisyklių pakeitimus. Su jais galima susipažinti žemiau pateiktame teisės akte.
 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 24 d. 09:59