Daugiamečių pievų ir ganyklų atkūrimo tvarka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.17

Daugiamečių pievų ir ganyklų atkūrimo tvarka

Daugiamečių pievų ir ganyklų atkūrimo tvarka
Vadovaujantis Europos Sąjungos reglamento nuostatomis, sumažėjus Lietuvoje daugiamečių pievų ir ganyklų plotui daugiau negu leistina, šį plotą privalu atkurti. Š. m. sausio pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta daugiamečių ganyklų ir pievų atkūrimo tvarka. Ūkininkai, kurie yra įpareigoti atkurti išartus anksčiau buvusius daugiamečių pievų plotus, apie tai praėjusiais metais  buvo informuoti pranešimais.
 
Reikalavimai atkurti išartas daugiametes pievas taikomi, jei daugiamečių pievų rodiklis Lietuvoje yra sumažėjęs daugiau kaip 5 proc., palyginti su referenciniu santykiu (2012 m. deklaruotų daugiamečių ganyklų arba pievų bei 2015 m. deklaruotų naujų daugiamečių ganyklų arba pievų plotų sumos ir bendro 2015 m. deklaruoto žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis, su kuriuo lyginamas einamųjų metų daugiamečių ganyklų arba pievų santykis).
 
Atkurti daugiametes pievas – iki paraiškos pateikimo dienos
 
Apie tai, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja pareiškėjus iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Šiems pareiškėjams nustatoma asmeninė pareiga atkurti išartą daugiametės pievos plotą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos ir išlaikyti jį ne mažiau kaip 5 metus.
 
Atkurti daugiametes pievas turi pareiškėjai, kurie pagal dviejų ankstesnių metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės pievos vykdoma kita veikla.
 
Pareiškėjas, neišlaikęs daugiamečių pievų, jas privalės atkurti tame pačiame arba kitame plote. Kitas plotas yra tinkamas atkurti daugiamečių pievų plotą tada, kai jame nuo 2012 m. imtinai nė karto nebuvo deklaruota daugiametė pieva.
 
Pareiškėjai, kurie įpareigoti atkurti išartus anksčiau buvusius daugiamečių pievų plotus, pakeistus į kitos paskirties, informuojami, kiek tiksliai jie turi pertvarkyti plotų atgal į pievą. Atkūrimo reikalavimas taikomas plotams, kurie yra 0,1 ha arba didesni.
 
Pareiškėjai privalės atkurti tik tą pakeistos paskirties anksčiau buvusios pievos ploto dalį, kuri pakeista į žemės ūkio paskirties.
 
Jei ateinančiais metais daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėja daugiau nei leidžiama, už neatkurtus suartus daugiamečių pievų plotus išmokėtos paramos lėšos už žalinimo reikalavimų laikymąsi susigrąžinamos.
 
Pažeidžiamos daugiametės ganyklos arba pievos
 
Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės ganyklos arba pievos patenka į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“. Jas draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą.
 
Nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaiko įsipareigojimų, t. y. pievas išarė ar jose vykdo ne žemės ūkio veiklą, NMA informuoja, kad pareiškėjas privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.
 
Daugiamečių pievų atkurti nereikia, jei pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams.
 
Pareiškėjams, po NMA informavimo iki kitų metų deklaravimo pradžios neatkūrusiems daugiamečių pievų plotų, o aplinkos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos atveju – iš karto, kai nustatomas faktas, kad pieva buvo išarta arba pakeista jos paskirtis, mažinama žalinimo išmoka: 2015 ir 2016 metais didžiausias galimas sumažinimas – žalinimo išmokos nemokėjimas už išartą ir neatkurtą daugiametės pievos plotą, o nuo 2017 metų – galimai ir papildomas minėtos išmokos mažinimas.
 
Įpareigojimo atkurti daugiametes pievas eiliškumas
 
Įpareigojimai dėl daugiamečių pievų atkūrimo pareiškėjams taikomi tokiu eiliškumu:
 
  • pareiškėjams, kurie nuo 2012 m. imtinai nelaikė gyvulių;
  • pareiškėjams, kurių 2012–2014 m. administravimo laikotarpiu laikytų ūkinių gyvulių vidurkis pagal kiekvienais iš šių metų deklaruotiems ganyklų arba pievų plotams (įskaitant daugiametes pievas) sudarė bent 0,3 sąlyginio gyvulio hektarui pievos ir ganyklos, tačiau einamaisiais metais (deklaravimo metu) jie gyvulių nebelaiko.
 
Kada reikalavimas gali būti netaikomas
 
Daugiamečių pievų atkūrimo reikalavimas netaikomas, jei:
 
  • daugiametės pievos buvo pakeistos į kitos paskirties žemės plotus, nepatenkančius į bl1 bloką (namų valda, komercinės, visuomeninės paskirties žemė);
  • valstybės nuosavybėn paimta žemė, kuri panaudota viešajam interesui ar visuomeniniais tikslais;
  • daugiametės pievos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius);
  • daugiametės pievos, kurios yra sertifikuotos pagal ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro įsakymu, nuostatas, einamaisiais metais yra deklaruotos ekologinio ūkio.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad aplinkos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos atveju išimčių, kai netaikomas šis reikalavimas, yra mažiau. Neatkurti daugiametės pievos ploto galima tik dviem atvejais: kai žemė buvo paimta valstybės nuosavybėn arba jei daugiametė pieva buvo apsodinama mišku.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. vasario 17 d. 16:13