Daugėja paraiškų dėl laikino žvejybos nutraukimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.14

Daugėja paraiškų dėl laikino žvejybos nutraukimo

Daugėja paraiškų dėl laikino žvejybos nutraukimo
Nuo 2019 m. lapkričio 26 d. iki š. m. sausio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa)  priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Per šį paraiškų rinkimo etapą gautos 34 paraiškos. Šiuo metu gautos paraiškos vertinamos.
 
Paraiškas pagal šią priemonę galėjo teikti ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje, taip pat ūkio subjektai, vykdantys priekrantės žvejybą, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos (su visais turimais laivais) veiklos jūroje.
 
Paramos tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą bei gerinti jų saugos ir darbo sąlygas, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo − kuo labiau mažinti žvejybos veiklos neigiamą poveikį jūrų ekosistemai.
 
Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Paraiškoms, kurios buvo renkamos per tris surinkimo etapus nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. sausio 10 d., iš viso skirta 1 800 000 Eur.
 
Per pirmuosius du paraiškų surinkimo etapus gautos 28 paraiškos. Iš jų 27 buvo įvertintos teigiamai, 1 paraiška atmesta. Galimybe gauti paramą jau pasinaudojo 18 įmonių.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 15 d. 09:09