Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.16

Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti

Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti
Asbesto stogus pasikeisti norintys kaimo gyventojai turėtų suskubti, nes papildomas paraiškų surinkimo terminas eina į pabaigą. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ rinks iki rugpjūčio 1 d.
 
Paraiškos renkamos ir savivaldybių centruose
 
Primename, kad paraiškos renkamos ne tik NMA teritoriniuose skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose pagal numatytą grafiką nuo 9 iki 12 val. Paskirtu laiku savivaldybėse pareiškėjai turi galimybę pateikti paraiškas ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad gyventojai kartu su paraiška turi pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją ir kitus tinkamumo paramai skirti dokumentus. Neretai pasitaiko, kad pareiškėjai pateikia neteisingus arba ne visus būtinus dokumentus. Tai lėtina paraiškų vertinimo procesą. Todėl pareiškėjams, besirengiantiems teikti paraiškas, rekomenduojame patikrinti, ar turi visus reikiamus dokumentus.
 
Didžiausia paramos suma – 6 000 Lt
 
KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų, o pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija. Pareiškėjas taip pat turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad tie pareiškėjai, kurių paraiškos per pirmąjį surinkimo etapą buvo atmestos (pavyzdžiui, nepateikta gyvenamosios vietos deklaracija ar kiti tinkamumo paramai gauti dokumentai), turi galimybę susitvarkyti dokumentus ir paraiškas pateikti per papildomą paraiškų rinkimą.
 
Finansuojama iki 50 proc. išlaidų
 
ES ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos.
 
Parama nėra skiriama stogą laikančioms konstrukcijoms, stogo šiltinimo medžiagoms, medžiagoms termoizoliaciniam sluoksniui įrengti bei statybos darbams.
 
Parama pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas projektą turi pradėti įgyvendinti savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos yra išmokama parama.
 
Projektus būtina pabaigti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Kaimo gyventojams stogo dangos keitimo darbus rekomenduojama pradėti tada, kai sulaukia teigiamo atsakymo iš NMA apie paraiškos patvirtinimą. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus priemonės įgyvendinimo taisyklėms, asbestinio stogo dangos keitimo projektas turi būti įgyvendintas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Iki šios datos turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas. Mokėjimo prašymus NMA reikia pateikti kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais.
 
Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. O atsiskaitymai už juos turi būti vykdomi pagal numatytas taisykles: paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo atlikti per finansines institucijas – už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele, bankiniu pavedimu bei naudojantis elektronine bankininkyste. Taip pat svarbu paminėti, kad išlaidas apmokėti būtina iš paramos gavėjo sąskaitos.
 
Per visą programinį laikotarpį pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ surinkta beveik 14 tūkstančių paraiškų, išmokėta daugiau kaip 38,7 mln. litų paramos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 09:28