Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.16

Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti

Dar galima teikti paraiškas asbesto stogams pasikeisti
Asbesto stogus pasikeisti norintys kaimo gyventojai turėtų suskubti, nes paraiškų surinkimo terminas eina į pabaigą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ rinks iki gegužės 2 d.
 
Primename, kad paraiškos renkamos ne tik NMA teritoriniuose skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose pagal numatytą grafiką nuo 9 iki 12 val. Paskirtu laiku savivaldybėse pareiškėjai turi galimybę pateikti paraiškas ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais.
 
Kas gali kreiptis paramos?
 
KPP parama asbesto stogų keitimui gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų, o pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.
 
Parama projektui nebus teikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija. Pareiškėjas taip pat turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu deklaruoja gyvenamąją vietą. Anksčiau investicijos turėdavo būti skirtos namui, kuriame pareiškėjas gyvena, tačiau tai patikrinti kartais būdavo sunku, todėl įvestas patikslinimas.
 
Paramai gauti pareiškėjas ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus (nepertraukiamai) iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje turi vykdyti profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Tiesa, šis reikalavimas nebus taikomas, jei pareiškėjas yra sulaukęs pensijinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės ar valstybinę pensiją, taip pat jei jam pripažintas 0–55 proc. darbingumas.
 
Finansuojama iki 50 proc. išlaidų
 
Pagal veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų. Didžiausia paramos suma, kurios galima prašyti vienam projektui, siekia 6000 Lt.
 
Asbesto stogo dangos keitimo projektui įgyvendinti skiriama 12 mėnesių, pradedant skaičiuoti nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Per šį laiką reikia suspėti atlikti visus stogo keitimo darbus bei pateikti NMA mokėjimo prašymą kartu su išlaidas pagrindžiančiais ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais.
 
Parama mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą – paramos gavėjas, gavęs patvirtinimą dėl paramos skyrimo, iš pradžių įgyvendina projektą savo lėšomis, o vėliau išlaidas deklaruoja mokėjimo prašymuose.
 
Finansuoti tinkamos išlaidos
 
Prie tinkamų finansuoti išlaidų yra priskirtos stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos, padarytos įgyvendinant projektą, ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad stogo dangos keitimo darbų, stogą laikančių konstrukcijų, medžiagų termoizoliaciniam sluoksniui įrengti ir stogo šiltinimo medžiagų pirkimo išlaidos nėra kompensuojamos – jas turi padengti pats pareiškėjas. Todėl deklaruoti šių išlaidų NMA nereikia.
 
Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. O atsiskaitymai už juos turi būti vykdomi pagal numatytas taisykles: paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo atlikti per finansines institucijas – už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele, bankiniu pavedimu bei naudojantis elektronine bankininkyste.
 
Taip pat svarbu paminėti, kad išlaidas apmokėti būtina iš paramos gavėjo sąskaitos. Išlaidos finansuotos nebus, jei pinigai už įsigytas prekes ir paslaugas bus pervesti iš draugų ar giminaičių sąskaitos. Šį taisyklė galioja ir grynųjų pinigų perlaidoms – net pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus, tokios išlaidos nėra laikomos tinkamomis finansuoti.
 
Su problemomis nesusidūrė
 
Laičių kaime (Ukmergės raj.) gyvenančiai Aldonai Kriukelienei rūpintis asbesto stogu nebereikia – atgyvenusią dangą pakeitė akiai malonesnė skardinė. Namo stogą moteris sugalvojo pakeisti supratusi, kad senoji danga ne tik atrodo neestetiškai, bet ir turi neigiamą poveikį sveikatai.
 
„Visas procesas nuo paramos paskyrimo dienos iki dalies investicijų susigrąžinimo teužtruko 3 mėnesius. Jokių nesklandumų nepatyrėme: paraiškas užpildyti padėjo NMA specialistai, o stogą greitai ir efektyviai pakeitė samdomi darbuotojai“, – dėstė A. Kriukelienė.
 
Pasak kaimo gyventojos, Laičių kaime priemone pasinaudojusių žmonių nėra daug – praeitą vasarą atsirado vos du, tačiau geras pavyzdys užkrečia ir vis daugiau kaimo gyventojų pradeda domėtis šia galimybe. „Priemonė puikiai tinka žmonėms, turintiems galimybių ir nebijantiems investuoti į ateitį. Anksčiau ar vėliau stogą būtumėme pakeitę, tačiau kai yra tokia pagalba – kodėl nepasinaudojus? Mes iš pradžių turėjome abejonių, nesikreipėme per pagrindinį paraiškų rinkimą, tačiau kuomet paraiškų surinkimas buvo pratęstas, užpildėme paraišką ir nesigalime“, – pasakojo A. Kriukelienė.
 
Per visą programinį laikotarpį pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ pareiškėjams jau išmokėta 36,3 milijonai litų paramos.  
 
Naudinga informacija:
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 11:27