Dalyvaujančius ES ir kitose tarptautinėse organizacijose kviečiame kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.20

Dalyvaujančius ES ir kitose tarptautinėse organizacijose kviečiame kreiptis paramos

Dalyvaujančius ES ir kitose tarptautinėse organizacijose kviečiame kreiptis paramos
Nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 3 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal 2022 m. nacionalinės paramos priemonę „Finansuoti atstovavimą ir mokėti mokesčius asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose“. Šiai priemonei skirta daugiau kaip 150 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Remiant asociacijų narystę ES ir kitose tarptautinėse organizacijose, siekiama suteikti galimybę asociacijoms atstovauti savo narių ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, interesams ES ar kitose tarptautinėse organizacijose, t. y. dalyvauti atliekant teisės aktų peržiūrą, palaikyti ir plėtoti ryšius bei su kitų šalių panašiomis organizacijomis formuoti bendras pozicijas, kad būtų skatinama sektorių plėtra, viešinama veikla.
 
Galimi pareiškėjai ir tinkamumo sąlygos
 
Galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje registruotos asociacijos:
 • vienijančios fizinius ar juridinius asmenis, užsiimančios žemės ūkio, miškų ūkio ar alternatyviąja veikla;
 • įgyvendinančios Europos žaliojo kurso nuostatas;
 • esančios ES ar kitų tarptautinių organizacijų narės arba dalyvaujančios ES ar kitų tarptautinių organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios veiklą, susijusią su dalyvavimu ES ar kitų tarptautinių organizacijų veikloje.
Tinkamumo sąlygos pareiškėjui:
 • Paraišką teikia subjektas, atitinkantis galimo pareiškėjo apibūdinimą.
 • Asociacijų narystės ES ar kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimo projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla.
 • Išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų nacionalinės ir ES programų.
 • Pareiškėjas prašo finansuoti ES arba kitos tarptautinės organizacijos narystės mokesčio mokėjimo ar atstovavimo toje organizacijoje išlaidas. Pareiškėjas, išskyrus skėtines organizacijas, gali prašyti finansuoti minėtas išlaidas tik dėl vienos organizacijos.
 • Pareiškėjas turi ne trumpesnę kaip 1 metų patirtį, susijusią su dalyvavimu ES ar kitų tarptautinių organizacijų veikloje.
 • Pareiškėjo samdomieji darbuotojai, atsakingi už atstovavimo ES ar kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su numatomomis atlikti pareigomis, ir moka anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
Einamaisiais metais tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
 
Paramos intensyvumas
 
Bendra vienam pareiškėjui skiriama suma negali būti didesnė nei 50 tūkst. Eur. Jei pareiškėjas yra skėtinė organizacija, skiriama suma negali būti didesnė nei 60 tūkst. Eur.
 
Paramos intensyvumas:
 • dalyvavimo ES arba kitų tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose išlaidoms ir dalyvavimo renginiuose mokesčių, informacinių renginių organizavimo, asociacijų narystės ES ar kitose tarptautinėse organizacijose mokesčių išlaidoms – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;
 • darbuotojų, atsakingų už atstovavimo ES ar kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, samdymo išlaidoms – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Paraiškų teikimas
 
Paraiškas galima teikti:
 • spausdintine forma – dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ar atsiųsti per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta;
 • elektronine forma – užpildyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx.
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 20 d. 11:26