Dalyvaujančiųjų priemonėje „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dėmesiui!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.09.13

Dalyvaujančiųjų priemonėje „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dėmesiui!

Dalyvaujančiųjų priemonėje „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dėmesiui!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ per 6–20 metų dalyvavimo šioje priemonėje laikotarpį Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) iki einamųjų metų gruodžio 15 d. privalo pateikti:
 
  • kasmetinį prašymą išmokoms už prarastas pajamas gauti;
  • Valstybinės miškų tarnybos išduodamą pažymą apie miško želdinių / žėlinių kokybės vertinimą (vyraujant minkštųjų lapuočių rūšims želdinių kokybė vertinama 5–6 metais, vyraujant spygliuočių ir kietųjų lapuočių rūšims želdinių kokybė vertinama 7–8 metais);
  • paramos gavėjas, priskirtas prie ūkininkų ir asociacijų kategorijos, turi pateikti supaprastintos buhalterinės apskaitos ar dvejybinės buhalterinės apskaitos tvarkymą patvirtinančius dokumentus.
 
Jeigu paramos gavėjas:
 
  • priskirtas prie ūkininkų ir asociacijų kategorijos ir gaunantis didesnes prarastųjų pajamų kompensavimo išmokas, per 6–20 metų dalyvavimo minėtoje priemonėje laikotarpį nepateikia supaprastintos buhalterinės apskaitos ar dvejybinės buhalterinės apskaitos tvarkymą patvirtinančių dokumentų, jam toliau mokama prie kategorijos „kiti“ priskirtiems pareiškėjams nustatyta dydžio išmoka;
  • 5–8 metais (vyraujant minkštųjų lapuočių rūšims želdinių kokybė vertinama 5–6 metais, vyraujant spygliuočių ir kietųjų lapuočių rūšims želdinių kokybė vertinama 7–8 metais) po miško pasodinimo NMA kartu su mokėjimo prašymu ar kasmetiniu prašymu nepateikia pažymos apie miško želdinių / žėlinių kokybės vertinimą, paramos sutartis nutraukiama, ir NMA susigrąžina visą suteiktą paramą;
  • 6–20 dalyvavimo priemonėje metais trejus metus iš eilės nepateikia kasmetinių prašymų, parama nutraukiama;
  • nepateikia mokėjimo prašymo kompensuoti miško priežiūros ar apsaugos išlaidas ar kasmetinio prašymo, parama einamaisiais metais nemokama.
 
Kasmetinius prašymus galima siųsti  paštu, per kurjerį arba pateikti asmeniškai NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams arba Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriui (adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).
 
Kasmetinio prašymo formą ir Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisykles galima rasti čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:15