Dalis pareiškėjų šienavimo darbus turi užbaigti rugsėjį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.08.20

Dalis pareiškėjų šienavimo darbus turi užbaigti rugsėjį

Dalis pareiškėjų šienavimo darbus turi užbaigti rugsėjį
Ūkininkai, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, vykdo aplinkai draugišką ūkininkavimą, prisideda prie biologinės įvairovės atkūrimo ir išsaugojimo. Nors pagrindiniai šienavimo darbai pagal daugelį su plotu susijusių KPP priemonių jau turėjo būti užbaigti vasarą, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veiklose pareiškėjams nustatyti vėlesni terminai. Šienavimo darbus dalis pareiškėjų turi užbaigti iki rugsėjo pabaigos.
 
Ūkininkai gali rinktis iš 13 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų. Rugsėjo 30 d. terminas aktualus dalyvaujantiems veiklose „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“.
 
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
 
Pareiškėjai, vykdydami įsipareigojimus pagal veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antrą kartą pjauti žolę gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienauti baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1 SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti  ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.
 
Šių metų duomenimis, dalyvauti veikloje pasirinko 524 ūkininkai, deklaruota 7 154 ha ploto.
 
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
 
Pareiškėjai, vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, galėjo rinktis kelis priežiūros būdus. Jei pasirinktas būdas nušienautą žolę išvežti, būtina laikytis šių reikalavimų:
  • melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  • pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.;
  • išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.;
  • išvežti nušienautą (nesusmulkintą arba susmulkintą) žolę.
 
Jei pasirinktas melioracijos griovių priežiūros būdas, kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito:
  • melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  • nušienautą žolę susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesusmulkintą žolę išvežti;
  • pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.
 
Šiais metais veiklą „Melioracijos griovių priežiūra“ pasirinko 245 pareiškėjai.
 
Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje
 
Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pareiškėjai pasirinktinai galėjo prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.
 
Pasirinkę vykdyti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pareiškėjai privalėjo pusę ploto nupjauti dar vasaros pradžioje (birželio 1–30 d.). Tuo tarpu likusį plotą nupjauti jie turi rugsėjo 1–30 d. ir nupjautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ar smulkinti draudžiama.
 
Pareiškėjai, vykdantys įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti galėjo pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o visą nupjautą žolę turi išvežti iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ar smulkinti draudžiama.
 
Šiais metais pagal veiklą pateiktos 69 paraiškos. Deklaruotas plotas siekia 350 ha.
 
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
 
Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, galėjo pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d. Pabaigti šienavimo darbus jie privalo iki rugsėjo 30 d., taip pat iki šios datos jie turi pašalinti nušienautą ar susmulkintą žolę.
 
Vykdantys minėtą veiklą ūkininkai gyvulius ganyti gali nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. Vidutiniškai ganiavos laikotarpiu gyvulių ganymo intensyvumas negali būti didesnis kaip 1 SG hektarui deklaruoto pagal veiklą ploto.
 
Šiais metais pagal veiklą pateikta 11 paraiškų.
 
Su svarbiausių ūkio darbų terminais bei įsipareigojimų aktualiomis datomis kviečiame susipažinti NMA svarbiausių datų kalendoriuje, taip pat interneto svetainės skiltyje „Atmintinės ir rekomendacijos“.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 20 d. 08:58