Būtinųjų ūkio darbų terminai rugpjūtį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.03

Būtinųjų ūkio darbų terminai rugpjūtį

Būtinųjų ūkio darbų terminai rugpjūtį
Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku. Būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos.
 
Šiais metais tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytas vėlesnis šienavimo darbų atlikimo terminas pareiškėjams, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra įregistravę bičių šeimas. Bitininkai pievas privalo nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 
Apie šienavimo darbų terminus, taikomus siekiantiems gauti tiesiogines išmokas, skaitykite čia.
 
Dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje
 
Ūkininkai, vykdydami įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti privalo iki rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu antrąjį žolės pjovimą galima padėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d. Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti  ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, ūkininkaujantys natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą, šienavimą pusėje teritorijos gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., jei Aplinkos ministerija randa buveinėse perinčių paukščių. Nušienauti visą likusį plotą bei išvežti nušienautą žolę pareiškėjai laiko turi iki spalio 1 d., išskyrus atvejus, kai dėl aukšto gruntinio vandens į tokius laukus negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika. Tuo tarpu vykdantys veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinės bei gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą, pradėti šienauti pusė teritorijos ploto gali ne anksčiau kaip nuo rugpjūčio 1 d.
 
Ūkininkai, vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“, įsipareigoja ankštinius ir (arba) jų mišinį arba jų ražienas suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d. Antraisiais metais daugiametes žoles, jei įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis, jų nenušienavus – suarti nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.
 
Vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus –  pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Tęsiantiems įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą
 
Vykdantys priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ privalo liepos–rugpjūčio mėn. arba balandžio–gegužės mėn. įsėti medingųjų augalų mišinio, susidedančio iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų. Mišinio laukai įveisiami kaip atskiri laukai arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nei vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio.
 
Tie patys ūkio darbų atlikimo terminai, kaip ir 2014–2020 metų programinio laikotarpio dalyviams, galioja tęsiantiems įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ ūkininkams.  Jie privalo antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu antrąjį žolės pjovimą galima padėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtoje tiesioginių ir kitų išmokų už deklaruotą plotą atmintinėje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugpjūčio 3 d. 09:06