Būtinųjų ūkio darbų terminai liepos mėnesį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.06.27

Būtinųjų ūkio darbų terminai liepos mėnesį

Būtinųjų ūkio darbų terminai liepos mėnesį
Jeigu pateikėte paraišką pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones, prašome nepamiršti artėjančių prisiimtų įsipareigojimų terminų liepos mėnesį.
 
Dalyvaujantys priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ daugiametes žoles ariamoje žemėje pirmaisiais metais privalo įsėti iki liepos 1 d. (antraisiais ir paskesniais metas po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti būtina iki rugpjūčio 1 d.)
 
Vykdantys programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ įsipareigoja iki liepos 1 d. ariamąją žemę paversti daugiamete pieva 5 m pločio juostoje greta pakrantės apsaugos juostos. Tai atliekama pirmaisiais metais apsėjant minėtą apsaugos juostą daugiamečių žolių mišiniu.
 
Pareiškėjai, vykdantys programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Šlapynių tvarkymas“, gali pradėti ganyti gyvulius ne anksčiau liepos 1 d. Gyvuliai turi būti taip ganomi, kad jų tankis nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. nebūtų didesnis kaip 1 sąlyginis gyvulys / ha.
 
Dalyvaujantys programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ne vėliau kaip iki liepos 1 d. turi nupjauti pusę ploto vėlyvam žydėjimui stimuliuoti (nupjauti visą plotą bei nupjautą žolę išvežti iš lauko būtina ne vėliau rugsėjo 30 d.).
 
Pateikę paraiškas bei gaunantys išmokas už dalyvavimą priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklose „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių tvarkymas“ pradėti šienauti gali ne anksčiau liepos 15 d.
 
Atkreipiame dėmesį, jog KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“ bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad susmulkintą nušienautą žolę deklaruotuose laukuose paskleisti draudžiama.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:04