Būtina laikytis tręšimo sąlygų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.16

Būtina laikytis tręšimo sąlygų

Būtina laikytis tręšimo sąlygų
Skleisti srutas ir mėšlą laukuose galima iki kalendorinės žiemos pradžios, t. y. gruodžio 1 d. Pasibaigus šiam terminui, pilti ant žemės mėšlą ar srutas draudžiama. Kaip šio draudimo laikosi kaimo plėtros programų dalyviai bei gaunantieji tiesiogines išmokas, šiuo metu tikrina Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai.
 
Saugant vandenį nuo taršos nitratais, mėšlą ir srutas draudžiama skleisti ant įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės. Atsižvelgiant į palankias hidrometeorologines sąlygas žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta, kad šiais metais mėšlas ir (ar) srutos gali būti skleidžiami iki gruodžio 1 d.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai šiuo metu tikrina ne tik ūkininkų prisiimtų  įsipareigojimų laikymąsi, bet ir tai, ar jie tinkamai laikosi mėšlo ir srutų skleidimo terminų. Valdymo reikalavimai, kurie yra kompleksinės paramos reikalavimų dalis, dar 2014 m. buvo papildyti mėšlo ir srutų skleidimo nuostatomis. Tai reiškia, kad NMA kontrolės specialistai patikros vietoje metu nustatę, jog mėšlas ar srutos paskleisti po gruodžio 1 d., fiksuos kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą. Be to, kaimo plėtros programų dalyviams nustatomas ir pagrindinių reikalavimų nesilaikymas, už kurį paramos dydis pagal atitinkamą priemonę (veiklą) mažinamas 1 proc.
 
Mėšlo ar srutų paskleidimas po nustatyto termino visada vertinamas kaip sunkus, didelio masto ir nepastovios poveikio trukmės pažeidimas. Vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą metodika šis pažeidimas nelaikomas tyčiniu pažeidimu, tačiau pakartotinis reikalavimo pažeidimas jau gali būti traktuojamas kaip tyčinis.
 
Jeigu už pakartotinį reikalavimo pažeidimą sankcijos dydis pasiekia 15 proc., pareiškėjas informuojamas, kad dar kartą nustačius pakartotinį to paties reikalavimo pažeidimo atvejį bus laikoma, kad reikalavimas pažeistas tyčia, ir taikomos sankcijos dydis apskaičiuojamas ankstesnės sankcijos dydį, kuris buvo apskaičiuotas už šio reikalavimo pažeidimą ankstesniaisiais metais, dauginant iš 3.
 
Draudimas skleisti mėšlą ir srutas šaltuoju metų laiku galioja visų Europos Sąjungos šalių narių ūkininkams. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos chemikalais, naudojamais žemės ūkyje.
 
Primename, kad apie asmenų, siekiančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus, NMA darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką paramos administravimui galima informuoti „Pasitikėjimo linijos“ tel. (8 5) 260 7901. Taip pat apie tai galima pranešti užpildžius specialią lentelę NMA interneto svetainėje.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:49