Būtina laikytis įsipareigojimų dėl naujų darbo vietų sukūrimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.10.31

Būtina laikytis įsipareigojimų dėl naujų darbo vietų sukūrimo

Būtina laikytis įsipareigojimų dėl naujų darbo vietų sukūrimo
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai primena, kad į Europos Sąjungos (ES) paramą verslo kūrimui ir plėtrai pretenduojantys kaimo gyventojai ar įmonės privalo griežtai laikytis dar teikiant paraiškas prisiimtų įsipareigojimų dėl naujų darbo vietų sukūrimo.
 
Minėta parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.
 
Naujų darbo vietų sukūrimas – tai vienas iš prioritetinių kriterijų, numatytų priemonės įgyvendinimo taisyklėse tam atvejui, jeigu paraiškų pagal priemonę bus gauta daugiau, nei skirta paramos lėšų. Kadangi 2011 m. pagal priemonę KPP „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ buvo pateikta 491 paraiška, kuriose prašoma paramos suma siekė beveik 227 mln. Lt, o priemonei įgyvendinti skirtas biudžetas buvo 100 mln. Lt mažesnis, pradėjus vertinti paraiškas teko sudaryti paraiškų prioritetinę eilę. Dauguma pareiškėjų atitiko pirmąjį kriterijų – dar nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Antrąjį prioritetinį kriterijų – parama sertifikuotų amatų plėtros projektams – atitiko tik 6 projektai. Tad pagrindinis ir eiliškumo numerį prioritetinėje eilėje nulėmęs buvo trečiasis pirmumo kriterijus – įgyvendinus projektą sukuriama daugiau darbo vietų.
 
Todėl dabar savo verslo projektus įgyvendinantys pareiškėjai privalo laikytis šio įsipareigojimo ir įkurti būtent tiek darbo vietų, kiek buvo nusimatę paramos paraiškoje. Darbuotojų skaičių išlaikyti reikės ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Nuostata dėl darbo vietų įkūrimo yra įtraukta ir į paramos teikimo sutartį, kurią pareiškėjai pasirašo su NMA.
 
Jeigu pareiškėjai minėtų įsipareigojimų nesilaikys, jie praras pagrindinį prioritetą prieš kitus paraiškas pateikusius kaimo gyventojus ar įmones, o NMA turės registruoti pažeidimus. Kiekvienas pažeidimas bus nagrinėjamas individualiai, jį išnagrinėjus bus sprendžiama ir dėl atitinkamų sankcijų taikymo.
 
Šiuo metu pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ yra pasirašyta 112 paramos teikimo sutarčių, o patvirtintos paramos suma siekia 66 mln. Lt.
 
Maksimali paramos suma vienam projektui yra 690 tūkst. Lt, o pagal supaprastintąsias priemonės įgyvendinimo taisykles – 207 tūkst. Lt. Ir vienu, ir kitu atveju per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus paramos suma negali viršyti 690 tūkst. Lt. Finansuojama iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus tuos projektus, kurie tiesiogiai susiję su tradicinių amatų kūrimu ir plėtra. Tokiu atveju finansavimo intensyvumas gali siekti iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:34