Bus teikiama parama pagal naują Kaimo plėtros programos priemonę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.15

Bus teikiama parama pagal naują Kaimo plėtros programos priemonę

Bus teikiama parama pagal naują Kaimo plėtros programos priemonę
Informuojame, jog rugsėjo 11 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paramos paraiškų 2020 m. priėmimo grafikas buvo papildytas nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“.
 
Paraiškos pagal naują priemonę bus priimamos nuo spalio 19 d. iki lapkričio 20 d.
 
Priemonės įgyvendinimui skirta 33,1 mln. Eur. Didžiausia numatyta paramos suma vienam pareiškėjui:
  • iki 7 tūkst. Eur ūkininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui vykdančiam žemės ūkio veiklą); 
  • iki 1,8 tūkst. Eur fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą;
  • iki 18 tūkst. Eur labai mažai ir mažai įmonei (juridiniam asmeniui neatsižvelgiant į jo teisinę formą).
Parama būtų skiriama pareiškėjams, vykdžiusiems ir paraiškos pateikimo momentu vykdantiems veiklą, kuriai karantino metu (nuo 2020 m. kovo 15 d. iki 2020 m. birželio 17 d.) buvo taikomi apribojimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ arba gamina žaliavą produkcijai ar produkciją, kurios realizavimui turėjo įtakos apribojimai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.
 
KPP priemone siekiama padėti įmonėms ir asmenims vykdantiems žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė, išlaikyti ekonominį gyvybingumą dėl to, kad jų ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis. Priemone taip pat siekiama išsaugoti Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialą.
 
Žemės ūkio ministerijos teigimu, planuojama paremti apie 1,9 tūkst. paraiškų. 
 
Pakoreguotą KPP paraiškų teikimo 2020 m. grafiką rasite čia.
 
Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 15 d. 10:40