Bus galima kreiptis paramos kaimo keliams tiesti ir rekonstruoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.23

Bus galima kreiptis paramos kaimo keliams tiesti ir rekonstruoti

Bus galima kreiptis paramos kaimo keliams tiesti ir rekonstruoti
Rugsėjo mėnesį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos vietiniams regionų keliams tiesti ir remontuoti. Paraiškas galės teikti rajonų savivaldybės savo prižiūrimose savivaldybėse esantiems keliams tvarkyti.
 
Parama – kaimo keliams tiesti ir naujinti
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ paramą numatyta skirti savivaldybės institucijos valdomiems kaimo vietovės ribose esantiems vietinės reikšmės viešiesiems keliams, kelio ruožui (-ams), gatvei (-ėms) su žvyro danga rekonstruoti, asfaltuoti. Remiami kelio elementai – kelkraščiai, pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, apšvietimo įrenginiai.
 
Kaimo kelių tvarkymo darbai, numatyti projekte, privalo būti atlikti per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Skirta per 10 mln. Eur paramos
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 10 322 460 Eur paramos lėšų. Vienam pareiškėjo projektui galės būti skirta iki 200 000 Eur su PVM, o kompensuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – likusią projektui įgyvendinti reikalingą išlaidų finansavimo dalį savivaldybė turi finansuoti pati.
 
Taikomi atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus bei galimus didžiausius atrankos balus už atitiktį atrankos kriterijams:
 
1.      Kaimo vietovės, kurioje planuojama kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas, gyventojų skaičius siekia (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis arba pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą):
 • daugiau nei 201 gyventojas – 30 balų;
 • nuo 101 iki 200 (įskaitytinai) gyventojų – 25 balai;
 • nuo 71 iki 100 (įskaitytinai) gyventojų – 20 balų;
 • nuo 51 iki 70 (įskaitytinai) gyventojų – 15 balų;
 • nuo 31 iki 50 (įskaitytinai) gyventojų – 10 balų;
 • mažiau negu 30 (įskaitytinai) gyventojų – 5 balai.
 
2.      Numatyta kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės, jungiančios su viešųjų paslaugų objektais, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas. Kelio ir (arba) jo ruožo junginys su viešųjų paslaugų objektais yra suprantamas kaip kelias ir (arba) jo ruožas, kuris tiesiogiai (pagrindinis kelias ir (arba) jo ruožas) veda iki viešųjų paslaugų objekto, kurio neskiria, neriboja kitas kelias ir (arba) jo ruožas (šalutinis kelias ir (arba) jo ruožas). Rekonstruojant ir (arba) atliekant gatvės kapitalinį remontą, jokių ribojančių (šalutinių) kelių, ruožų ar gatvių negali būti, – 20 balų.
 
3.      Numatyta kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės, jungiančios su darbo ir (arba) užimtumo vietomis, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas. Kelio ir (arba) jo ruožo junginys su darbo ir (arba) užimtumo vietomis yra suprantamas kaip kelias ir (arba) jo ruožas, kuris tiesiogiai (pagrindinis kelias ir (arba) jo ruožas) veda iki darbo ir (arba) užimtumo vietų ir kurio neskiria, neriboja kitas kelias ir (arba) jo ruožas (šalutinis kelias ir (arba) jo ruožas). Rekonstruojant ir (arba) atliekant gatvės  kapitalinį remontą, jokių ribojančių (šalutinių) kelių, ruožų ar gatvių negali būti, – 20 balų.
 
4.      Kelias ir (arba) jo ruožas, ir (arba) gatvė, kuriai rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą prašoma paramos, yra gyvenvietės ribose – 10 balų.
 
5.   Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje kelių su žvyro danga dalis siekia (kriterijus vertinamas pagal 2018 metų vietinės reikšmės kelių duomenis, paskelbtus Statistikos departamento oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt. Duomenys skelbiami: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S5R005#/):
 • daugiau nei 40 proc. – 20 balų;
 • nuo 36 iki 40 (įskaitytinai) proc. – 15 balų;
 • nuo 31 iki 35 (įskaitytinai) proc. – 10 balų;
 • nuo 26 iki 30 (įskaitytinai) proc. – 5 balai;
 • nuo 21 iki 25 (įskaitytinai)proc. – 3 balai;
 • 20 (įskaitytinai) proc. ir mažiau – 2 balai.
 
Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti gauti paramą – 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Paraiškos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama vietiniams keliams“ priimamos NMA  teritoriniuose padaliniuose. Paraiškas bus galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 30 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 26 d. 14:21