Bus atliekamos papildomos griovių tvarkymo patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.06

Bus atliekamos papildomos griovių tvarkymo patikros

Bus atliekamos papildomos griovių tvarkymo patikros
Gaunantieji paramą melioracijos griovių priežiūrai turėtų neužmiršti įsipareigojimų,  kurių privalu laikytis ne trumpiau kaip penkerius metus. Šiais metais Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai atlikdami patikras nustatė nemažai melioracijos griovių nepriežiūros atvejų, todėl bus atliekamos papildomos patikros. Siekdami padėti ūkininkams išvengti sankcijų, primename pagrindinius įsipareigojimus bei darbų atlikimo terminus. 
 
Melioracijos griovių priežiūrai skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, anksčiau – pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas“.
 
Nustatyta pažeidimų
 
NMA Kontrolės departamento specialistai pavasarį patikrino 18 pareiškėjų, deklaravusių melioracijos griovius Kauno, Alytaus bei Marijampolės apskrityse. Atliekant patikras buvo nustatyta, kad didelė dalis ūkininkų, gaunančių paramą už griovių priežiūrą, nesilaiko reikalavimų. Aptikta, kad daugumos paramos gavėjų įsipareigotuose plotuose melioracijos griovių šlaitai bei 1 metro apsauginės juostos nenušienautos, krūmai bei ataugos neiškirstos. Tuo tarpu paramą už griovių priežiūrą gaunantys ūkininkai darbus turėjo atlikti dar iki praėjusių metų rugsėjo 30 d.
 
Taisyklėse nustatyta, kad paramos gavėjams, nesilaikantiems reikalavimų daugiau kaip 30 proc. paraiškoje deklaruotame plote, parama einamaisiais metais pagal veiklą neskiriama. Paramos susigrąžinimas taikomas per įsipareigojimų laikotarpį pakartotinai padarius tą patį pažeidimą.
 
Atsižvelgdami į nustatytus melioracijos griovių nepriežiūros atvejus, NMA Kontrolės departamento specialistai šiais metais planuoja kiekvienoje apskrityje patikras atlikti mažiausiai pusės paramos gavėjų įsipareigotuose plotuose.
 
Pažymėtina, kad atliekant patikras vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti apsilankius.
 
Šienavimo įsipareigojimai
 
Primename, kad ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, gali pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą: kai nušienauta žolė išvežama arba kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito. Įsipareigojimų laikotarpiu, nepriklausomai nuo pasirinkto melioracijos griovių priežiūros būdo, pradėti šienavimą bei krūmų kirtimą galima ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d.
 
Tiesa, įsipareigoję pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą pradėti šienavimą bei krūmų kirtimą turi ne anksčiau kaip liepos 15 d.
 
Šienavimo, krūmų pašalinimo darbų pabaigos data – rugsėjo 30 d. galioja visiems paramą gaunantiems už melioracijos griovių priežiūrą asmenims.
 
Kasmet deklaruoti bendrojoje paraiškoje
 
Kasmet deklaruoti melioracijos griovius bendrojoje paraiškoje (Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška) privalo ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą įsipareigoję asmenys.
 
Šiais metais nustatyta deklaravimo termino pabaiga – birželio 6 d. Pavėluotai teikiamos paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną uždelstą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 16 d. 12:53