Bitininkų mokėjimo prašymai – iki rugsėjo 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.09

Bitininkų mokėjimo prašymai – iki rugsėjo 1 d.

Bitininkų mokėjimo prašymai – iki rugsėjo 1 d.
Bitininkai, kuriems 2016 m. skirta parama pagal Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014-2016 metų programos priemones, iki rugsėjo 1 d. kviečiami teikti mokėjimo prašymus.
 
Mokėjimo prašymus Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo skyriams paramos gavėjai turi pateikti pagal savo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo adresą. Jie tai gali padaryti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.
 
Kartu su mokėjimo prašymu būtina pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų originalus, t. y. sąskaitas, pirkimo–pardavimo sutartis, darbų, prekių arba paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, banko išrašus, kasos pajamų, išlaidų orderius, čekius ir kitus dokumentus.
 
Įvertinus mokėjimo prašymus, paramos lėšos gavėjams bus išmokamos iki 2016 m. spalio 15 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 9 d. 16:31