Bitininkų išlaidoms kompensuoti – paramos lėšos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.27

Bitininkų išlaidoms kompensuoti – paramos lėšos

Bitininkų išlaidoms kompensuoti – paramos lėšos
Lietuvos bitininkai gali kreiptis paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones. Paramos paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją (buveinės) vietą arba bityno registravimo vietą iki gruodžio 31 d.
 
Dalyvauti programoje kviečiami ir mažesnių, ir didesnių bitynų savininkai. Teikti paraiškas dėl paramos avilių ar jų dalių įsigijimui gali bitininkai, laikantys iki 19 bičių šeimų. Turintiesiems nuo 20 iki 30 bičių šeimų suteikiama galimybė pretenduoti gauti paramą pagal programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, o laikantieji ne mažiau kaip 31 bičių šeimą skatinami teikti paraiškas pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“.
 
Be paminėtų priemonių, parama teikiama ir varozės kontrolės, bitininkystės ir bičių produktų taikomųjų mokslinių tyrimų programų išlaidoms kompensuoti ir kt.
 
Paramos suma 2014 m. pateiktoms paraiškoms yra 2 158 794 Lt (625 230 Eur).
 
Kompensuojamos patirtos išlaidos
 
Bitininkų asociacijos kviečiamos kreiptis paramos pagal programos priemonę „Varozės kontrolė“. Paramos lėšomis gali būti kompensuojama iki 100 proc. preparatų varozei gydyti ir jos profilaktikos, biologinių, ekologinių priemonių, dozavimo įrangos  įsigijimo išlaidų, bet vienai bičių šeimai skiriama ne daugiau kaip 5 Lt (1,45 Eur). Taip pat apmokamos informacijos apie bičių varozės gydymo preparatus, jų įsigijimą ir vartojimą sklaidos administravimo išlaidos.
 
Norintieji įsigyti avilių transportavimo įrenginį ir (arba) jo priedą kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal programos priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“. Iš viso paramos gavėjams gali būti kompensuojama iki 70 proc. patirtų išlaidų.
 
Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ paramos lėšomis kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų mokymui ir (arba) konferencijai šalies mastu organizuoti, bitininkų interneto svetainei (vienai šalies mastu) tobulinti, informacijai atnaujinti ir palaikyti, mokomajai išvykai į užsienį organizuoti, šalies bitininkų asociacijų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti, bitininkavimo inventoriui įsigyti ir kita.
 
Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas veislinių Karnikos porūšio bičių motinų bei naujų avilių įsigijimas, susidėvėjusių avilių dalių (rėmo, diafragmos, skirtuko, šoninės ar viršutinės pagalvės, bičių maitintuvės, skiriamosios tvorelės) pakeitimas. Skiriama paramos suma gali siekti iki 70 proc. patirtų ir tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų tyrimų programos“ gali būti apmokama iki 100 proc. patirtų mokslinio tyrimo administravimo, apmokėjimo už darbą, rezultatų pritaikymo ūkinėje veikloje, prekių (medžiagų, reagentų, instrumentų, darbo saugos priemonių), programinės ir kitos įrangos įsigijimo ar nuomos, apmokėjimo už paslaugas, leidinių parengimo ir išleidimo bei kitų išlaidų.
 
Parama – jos dar negavusiems
 
Atkreipiame dėmesį, kad parama pagal programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal šią priemonę 2014 metais arba jeigu gavo paramą (arba buvo paskirta parama) bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.
 
Priemonės „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą pagal šią priemonę 2005–2014 metais arba gavo paramą avilių transportavimo įrenginiui arba avilių transportavimo įrenginio priedams įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.
 
Parama taip pat neskiriama pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“, jeigu pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2008–2014 metais.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 27 d. 07:50