Bitininkams – mokėjimo prašymų teikimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.02

Bitininkams – mokėjimo prašymų teikimo terminas

Bitininkams – mokėjimo prašymų teikimo terminas
Bitininkai, gavę pranešimą apie paramos skyrimą, bet dar nepateikę mokėjimo prašymų, turėtų suskubti. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose mokėjimo prašymai renkami iki 2014 m. rugsėjo 5 d.
 
Atkreipiame dėmesį, jog teikiant mokėjimo prašymą būtina pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų originalus. Taip pat, atsižvelgiant į paramos priemonę, būtina pateikti ir kitus Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. programos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalingus papildomus dokumentus.
 
Pažymime, kad pareiškėjas turėtų informuoti NMA apie mokėjimo prašymo nepateikimą. Priešingu atveju jis vienerius metus neteks teisės kreiptis paramos.
 
Primename, jog mokėjimo prašymus teritoriniams NMA paramos administravimo skyriams paramos gavėjai turi pateikti pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo adresą.
 
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki 2014 m. spalio 15 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 2 d. 15:49