Bitininkai mokėjimo prašymus gali teikti iki rugsėjo 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.25

Bitininkai mokėjimo prašymus gali teikti iki rugsėjo 1 d.

Bitininkai mokėjimo prašymus gali teikti iki rugsėjo 1 d.
Šalies bitininkai, dalyvaujantys Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. programos priemonėse, turi suskubti iki rugsėjo 1-osios Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) laiku pateikti mokėjimo prašymus patirtoms išlaidoms kompensuoti.
 
Visas išlaidų plane numatytas išlaidas paramos gavėjai turi patirti nuo paramos paraiškos NMA užregistravimo dienos ir ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Iki š. m. rugpjūčio 21 d. bičių laikytojai NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams jau pateikė 650 mokėjimo prašymų, likusieji tai turi padaryti iki š. m. rugsėjo 1 d.
 
NMA specialistai atkreipia dėmesį, jog išlaidos, susijusios su atliekamomis investicijomis, gali būti apmokėtos tik paramos gavėjo arba jo įgalioto asmens. Taip pat paramos gavėjai turi įsitikinti, jog jų įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, o perkama technika ir įranga atitikti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.
 
Kartu su mokėjimo prašymu būtina pateikti ir išlaidų pagrindimo bei apmokėjimo dokumentų originalus, t. y. sąskaitas, darbų, prekių arba paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, banko išrašus, kasos pajamų orderius, čekius ir kitus dokumentus.
 
Jei paramos gavėjai dėl objektyvių priežasčių negali pateikti mokėjimo prašymų, apie tai turi informuoti NMA iki rugsėjo 1  d., kitu atveju jie neteks teisės pretenduoti į paramą kitais metais.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 14:56