Biosaugos paraiškų pirmumo eilė sudaryta daug anksčiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.12.01

Biosaugos paraiškų pirmumo eilė sudaryta daug anksčiau

Biosaugos paraiškų pirmumo eilė sudaryta daug anksčiau
Informuojame, kad pareiškėjai, rugsėjo 26 d. – spalio 31 d. laikotarpiu teikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ (Priemonė), jau gali susipažinti su paraiškų pirmumo eile. Nors teisės aktuose nustatytas pirmumo eilės sudarymo terminas – gruodžio 14 d., Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas įvertino gerokai anksčiau.
 
Prioritetinio vertinimo kriterijus atitiko 11 pagal Priemonę pateiktų paraiškų bei surinko 35–70 atrankos balų, o bendra šių paraiškų prašoma paramos suma sudarė šiek tiek daugiau nei 620 tūkst. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios ir visoms pagal veiklos sritį pateiktoms paraiškoms pakanka lėšų, pradėtas šių paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Investicinių priemonių paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pikist.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 1 d. 08:15