Biosaugai stiprinti ūkininkai paprašė 1,7 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.13

Biosaugai stiprinti ūkininkai paprašė 1,7 mln. Eur paramos

Biosaugai stiprinti ūkininkai paprašė 1,7 mln. Eur paramos
Ūkininkai, siekiantys sumažinti pavojingų ligų paplitimo grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes, nuo kovo 2 d. iki balandžio 30 d. galėjo kreiptis dėl paramos. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Parama pavojingų ligų paplitimo rizikai sumažinti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 6 400 000 Eur suma.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Pareiškėjai iki paraiškos pateikimo turėjo nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus, vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamų iš veiklos, į kurios biosaugą investuoja. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turėjo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 
Paramos intensyvumas – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui – 70 tūkst. Eur ir 200 Eur 1 sutartiniam gyvuliui (SG), jei prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.
 
Paukštininkystės ūkiai – populiariausias sektorius
 
Pareiškėjai galėjo teikti tik vieną paramos paraišką tai pačiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai, tačiau pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal priemonę nebuvo ribojamas. Didžiausia bendra vieno paramos gavėjo (taip pat ir susijusių asmenų) gauta paramos suma negalėjo viršyti 300 tūkst. Eur pagal priemonę.
 
Iš viso per 2 mėnesius buvo pateiktos 63 paraiškos, paprašyta 1 707 162 Eur paramos. Pateikiame statistinę informaciją, kaip pasiskirstė paraiškos pagal skirtingus gyvulininkystės sektorius:
 
Sektorius
Pateikta paraiškų (vnt.)
Prašoma paramos suma (Eur)
Avininkystė
1
3 954
Kiaulininkystė
17
888 335
Mėsinė galvijininkystė
4
31 335
Paukštininkystė
40
776 559
Kita
1
6 939
 
Daugiausia, net 14 paraiškų, pateikta Kaišiadorių r. savivaldybėje – joje paukštininkystės ūkių biosaugai buvo paprašyta 328 061 Eur paramos, Kaišiadorių r. savivaldybėje pateikta 1 paraiška kiaulininkystės ūkio biosaugai, joje paprašyta 46 456 Eur, Vilniaus r. savivaldybėje – 3 paraiškos, paprašyta 150 917 Eur, Lazdijų r. savivaldybėje – 4 paraiškos, paprašyta 42 447 Eur. Kitų rajonų savivaldybėse pateikta po 2 ar 1 paraišką.
 
Paraiškų vertinimas
 
Šiuo metu atliekamas paraiškų, pateiktų pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, atrankos vertinimas. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas ir pirmumo eilė sudaroma KPP administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 2 d. 09:43