Biodujų gamintojams lėšų pakaks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.15

Biodujų gamintojams lėšų pakaks

Biodujų gamintojams lėšų pakaks
Spalio 31 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai“.
 
Šiam papildomam paraiškų rinkimo etapui, prasidėjusiam rugpjūčio 1 d., buvo skirta 8 800 000 Eur paramos suma. Buvo pateiktos 4 paraiškos. Jose prašoma 5 409 659 Eur paramos suma.
 
Kadangi bendra prašoma paramos suma yra mažesnė nei šiai priemonei skirtoji, prioritetinė eilė nesudaroma.
 
Primename, kad pagal KPP veiklos sritį „Parama biodujų gamybai“ paramos lėšos yra skirtos biodujų gamybai iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų; biometano gamybai ir suspaudimui; šilumos ir elektros energijos gamybai biodujų gamybos įrenginiuose; degazuotojo substrato gamybai. Pagal vieną projektą gali būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 16 d. 16:51