Biodujų gamintojai vėl turės galimybę teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.08

Biodujų gamintojai vėl turės galimybę teikti paraiškas

Biodujų gamintojai vėl turės galimybę teikti paraiškas
Šiemet po gana ilgos pertraukos biodujų gamintojai vėl turės galimybę pretenduoti į paramą – nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.
 
Kaip skelbia Žemės ūkio ministerija, šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę yra skirta 12 000 000 Eur. Didžiausia paramos suma vienam projektui ir vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį  negali viršyti 1 600 000 Eur. Biodujų gamintojams bus finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Remiama biodujų gamyba
 
Pagal veiklą parama bus teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose. Visų biodujų gamyba turi atitikti atitinkamą gamybą reglamentuojančių priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytų teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas gali numatyti gaminti kelių rūšių biodujas, tačiau tokiu atveju biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
 
Parama – ūkininkams ir labai mažoms bei mažoms įmonėms
 
Paramos pagal veiklą gali prašyti ūkininkai bei labai mažos arba mažos įmonės.
 
Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti, jog savo statusą išlaikys iki kontrolės laikotarpio pabaigos, tuo tarpu labai mažos įmonės gali tapti mažomis, o pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. 
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų, pateikusių paraiškas gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos. Jei bendra visose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.
 
2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).
 
3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
 
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;
4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.
 
Pareiškėjų, kurie surinks vienodą balų skaičių, paraiškos bus vertinamos papildomai, reitinguojant pareiškėjus pagall:
  • pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
  • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 9 d. 14:33