Biodegalų gamintojams patvirtinta valstybės pagalba
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.31

Biodegalų gamintojams patvirtinta valstybės pagalba

Biodegalų gamintojams patvirtinta valstybės pagalba
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jau priėmė sprendimus dėl valstybės pagalbos skyrimo pagal Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama biodegalų gamybos plėtros finansavimui“. Bendra pagalbos suma siekia 29,5 milijono litų (8,5 mln. Eur).
 
Rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, gamintojai, rapsų metilo (etilo) esterio gamintojai, gaminantys rapsų aliejų, skirtą rapsų metilo esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamintojai nuo 2014 m. spalio 15 iki lapkričio 15 d. buvo kviečiami teikti paraiškai valstybės pagalbai gauti.
 
Tinkamais pagalbai gauti patvirtinti 7 pareiškėjai. Jiems bus kompensuojamos žaliavos įsigijimo (išauginimo) išlaidos, patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 15 d.: rapsų – 160 Lt/t (46,3 Eur/t), javų grūdų – 114 Lt/t (33 Eur/t).
 
Rapsų grūdų perdirbėjams bus kompensuota už 2014 m. patirtas išlaidas įsigyjant 151 586 tonas rapsų grūdų. Šios pagalbos suma siekia 24 253 760 Lt (7 024 374 Eur).
 
Javų grūdų įsigijimui taip pat skiriama valstybės pagalba. Už 2014 metais įgytas 46 070 tonas javų grūdų perdirbėjams bus išmokėta 5 251 980 Lt (1 521 078 Eur) paramos.
 
Pagalbos gavėjai iki 2015 metų lapkričio 15 d. NMA turi pateikti patvirtinančius dokumentus, kad iš 2014 metais kompensuotų rapsų grūdų pagamintas rapsų aliejus iki 2015 metų liepos 15 d. yra parduotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos rapsų metilo esterio gamintojams ir praėjusiais metais kompensuoti rapsų ir javų grūdai iki 2015 metų rugpjūčio 1 d. yra perdirbti į biodegalus.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 31 d. 10:15