Biodegalų gamintojams – 28 mln. litų paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.28

Biodegalų gamintojams – 28 mln. litų paramos

Biodegalų gamintojams – 28 mln. litų paramos
2014 m. kovo pabaigoje biodegalų gamintojus pasiekė 28 mln. litų parama pagal Paramos biodegalų gamybos plėtrai programą. Lėšos išmokėtos už 2013 m. pateiktas paraiškas – dėl paramos praėjusiais metais kreipėsi 6 pareiškėjai.
 
Kreiptis paramos pagal programą gali rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, gamintojai, rapsų metilo (etilo) esterio gamintojai, gaminantys rapsų aliejų, skirtą rapsų metilo esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamintojai. Jiems gali būti kompensuojamos žaliavos įsigijimo ir išauginimo išlaidos, padarytos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 15 d.: rapsų grūdų – 160 Lt/t, javų grūdų – 114 Lt/t.
 
Paramos biodegalų gamybos plėtrai programa skirta skatinti biodegalų gamybą ir žemės ūkio produkcijos naudojimą ne maisto reikmėms bei mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir priklausomybę nuo importuoto kuro.
 
Paraiškos už 2014 m. bus renkamos nuo 2014 m. spalio 15 iki lapkričio 15 d. Išsamiau su biodegalų gamybos plėtros finansavimu galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:06