Bendrųjų išlaidų drausti nereikia
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.12

Bendrųjų išlaidų drausti nereikia

Bendrųjų išlaidų drausti nereikia
Vykdantieji investicinius projektus žino, kad viena iš sąlygų, kurią įgyvendindami ir prižiūrėdami projektą jie turi išpildyti – apdrausti už paramos lėšas įgytą turtą. Paramos lėšomis įsigyjamų bendrųjų išlaidų paramos gavėjai drausti neprivalo.
 
Projekto bendrosios išlaidos, kaip nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse, apima tokius projektui būtinus dalykus: atlyginimą architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) įsigijimu, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma, taip pat viešinimo išlaidas.
 
Tai nematerialiosios investicijos, kurias paramos gavėjai dažniausiai priskiria sąnaudoms, o nedidelė dalis paramos gavėjų bendrąsias išlaidas (verslo plano parengimo, konsultavimo, viešinimo stendo) įtraukia ir į ilgalaikio turto korteles. Į ilgalaikio turto apskaitos korteles įtrauktų bendrųjų išlaidų draudimo bendrovės nesutinka apdrausti – tą įrodo ir paramos gavėjų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikiami draudimo bendrovių atsisakymai jas apdrausti.
 
Vykdydama projektų, įgyvendintų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, priežiūrą, NMA nereikalauja pateikti bendrųjų išlaidų, kurios nepriskiriamos prie ilgalaikio turto bei kurios yra nematerialusis turtas, draudimo dokumentų. Atkreiptinas dėmesys, kad sekant šia praktika projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, šeimininkams nereikia teikti tų bendrųjų išlaidų draudimo dokumentų, kurios  nepriskirtos prie ilgalaikio turto ir yra nematerialusis turtas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 12 d. 15:33