Bendrosios žemės ūkio politikos reforma aptarta tarptautinėje konferencijoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.15

Bendrosios žemės ūkio politikos reforma aptarta tarptautinėje konferencijoje

Bendrosios žemės ūkio politikos reforma aptarta tarptautinėje konferencijoje
Artėjant naujam programiniam laikotarpiui numatyta iš esmės reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) – siekiama, kad ji būtų kuo palankesnė ūkininkams. Būsimos reformos išvakarėse aptarti būtinus atlikti darbus, suderinti numatytus reformos etapus, pasidžiaugti jau pasiektais rezultatais susitiko Europos Sąjungos (ES) mokėjimo agentūrų direktoriai, kiti ES atsakingi pareigūnai. Konferencijoje, vykusioje š. m. lapkričio 12–14 d. Helsinkyje (Suomijoje), dalyvavo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovybė.
 
Naujos BŽŪP sėkmę lemia visų ES šalių institucijų, susijusių su žemės ūkio politikos reforma, suderinti veiksmai. 46-osios mokėjimo agentūrų direktorių konferencijos metu buvo pristatyta ES mokėjimo agentūras vienijančio Mokymo tinklo (Learning Network) veiklos ataskaita. Europos Audito Rūmų atstovas supažindino konferencijos dalyvius su šios institucijos išvadomis apie BŽŪP plėtros kryptis.
 
Europos Komisijos atstovė konferencijos dalyviams pristatė jau atliktus bei planuojamus darbus siekiant įgyvendinti žemės ūkio veiklos stebėsenos sistemą. Naujuoju programiniu laikotarpiu, įdiegus automatinę nuolatinio laukų stebėjimo informacinę sistemą, ne tik sumažės kontrolės kaštai, administracinė našta ūkininkams, bet agentūros iš kontroliuojančių institucijų taps ūkininkų partnerėmis. Didžiuojamės, kad Lietuva buvo viena ES šalių iniciatorių, kuri siekė ES mastu taikyti laukų agrarinės būklės stebėsenos iš kosmose esančių palydovų sistemą.
 
Vykusiose diskusijose buvo pasidalinta sukaupta patirtimi taikant supaprastintų išlaidų įkainius, taip pat aptarti bendradarbiavimo tarp mokėjimo agentūrų ir Europos kaimo plėtros tinklo aspektai, buvo paliesti šiuo metu aktualūs klausimai, susiję su duomenų apsauga. Buvo kalbama ir apie jaunųjų ūkininkų vaidmenį užtikrinant naujosios BŽŪP sėkmę. Atskiras seminaras buvo skirtas pasidalinti patirtimi sprendžiant iššūkius, su kuriais susiduria mokėjimo agentūros. Konferencijos dalyviai pasidžiaugė pasiekta pažanga rengiantis administruoti su plotu susijusias priemones po 2020 metų.
 
NMA atstovai su Lenkijos ir Latvijos kolegomis sutarė artimiausiu metu susitikti ir pasidalinti gerąja administravimo patirtimi bei ieškoti būdų, kaip kartu spręsti galimus iššūkius naujuoju programiniu laikotarpiu. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 15 d. 13:48