Bendradarbiavimas – sėkmingam paramos administravimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.15

Bendradarbiavimas – sėkmingam paramos administravimui

Bendradarbiavimas – sėkmingam paramos administravimui
Siekiant, kad Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto parama būtų panaudota kuo efektyviau, labai svarbus Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir socialinių partnerių bendradarbiavimas.
 
Bendradarbiaujant su organizacijų atstovais, atstovaujančiais žemdirbių, miškininkų, perdirbėjų, žemės ūkio technikos tiekėjų, žvejų ir kitų interesams, sprendžiamos galimų pareiškėjų ir esamų paramos gavėjų problemos, dedamos visos pastangos, jog paramos gavėjai greičiau ir tinkamai įsisavintų gautą paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
2015 m. gruodžio 1–18 d. NMA vykdė metinę socialinių partnerių apklausą, kuri parodė, jog 82 proc. socialinių partnerių NMA veiklą vertina palankiai.
 
Apklausti socialiniai partneriai taip pat išreiškė savo nuomonę apie NMA, kaip organizaciją, vertino organizuojamų renginių kokybę, nurodė teigiamų pokyčių sritis bei dominančias kitų susitikimų temas. Su šios apklausos rezultatais galima susipažinti čia.
 
Glaudų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais siekiama vystyti ir toliau. Š. m. vasario 18 d. apskritojo stalo diskusijos metu NMA kartu su socialiniais partneriais aptars Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos aktualijas.
 
2016-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, bus organizuojamos apskritojo stato diskusijos, susitikimai, konferencijos bei ieškoma naujų ir efektyvių bendradarbiavimo formų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. vasario 15 d. 09:21