Bendradarbiauti pasirengusiems smulkiesiems ūkiams paramos užteks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.07

Bendradarbiauti pasirengusiems smulkiesiems ūkiams paramos užteks

Bendradarbiauti pasirengusiems smulkiesiems ūkiams paramos užteks
Baigėsi rugpjūtis, baigėsi ir visą vasarą trukęs paraiškų gauti paramą smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui teikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Peržvelgiame pateiktų paraiškų surinkimo rezultatus.  
 
Prašoma parama – virš 2,7 mln. Eur
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ per tris paraiškų rinkimo mėnesius, preliminariais duomenimis, buvo pateiktos 33 paraiškos. Bendra jose prašoma paramos suma sudaro 2 764 933 Eur. Dažniausiai buvo prašoma maksimalios vienam pareiškėjui galimos – 90 000 Eur – paramos sumos. Atsižvelgiant į tai, kad šiam paraiškų rinkimui buvo skirta daugiau nei 3,8 mln. Eur paramos lėšų, jau aišku, kad smulkiesiems ūkio subjektams dėl šios paramos konkuruoti nereikės, ir prioritetinės eilės sudarymas paramos skyrimui ar neskyrimui įtakos neturės.
 
Primename, kad pareiškėjai buvo kviečiami teikti paraiškas gauti paramą smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui skatinti, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę bei aplinkosauginę veiklą. Daugiausia paraiškų buvo pateikta alternatyviai veiklai vystyti, gana aktyviai paraiškas teikė augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių atstovai. Daugiausia paraiškų gauti šią paramą pateikė fiziniai asmenys.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir  priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir prie paramos paraiškos pridėtus dokumentus bus atliekamas pagal veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ pateiktų paraiškų atrankos vertinimas. Šiuo etapu bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pažymėtus atrankos kriterijus. Patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, surinkusios 40 ir daugiau atrankos balų, bus teikiamos tinkamumo vertinimui. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Tinkamumo vertinimo metu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra užaukštintos.
 
Po tinkamumo vertinimo projektai, nepriklausomai nuo to, ar jie bus įvertinti teigiamai ar neigiamai, bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 11 d. 10:03