Balandį kviečiame teikti paraiškas (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.04

Balandį kviečiame teikti paraiškas (atnaujinta)

Balandį kviečiame teikti paraiškas (atnaujinta)
Balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:
  • „Parama smulkiesiems ūkiams“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
  • „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.
  • „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
  • „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)“ – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
 
Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:
  • „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;
  • „Ekologinis ūkininkavimas“;
  • „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;
  • „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. balandžio 4 d. 14:01