Baigtos vertinti žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai teiktos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.11.03

Baigtos vertinti žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai teiktos paraiškos

Baigtos vertinti žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai teiktos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad teisės aktų nustatytais terminais baigtos vertinti pirmojo šių metų kvietimo paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (Priemonė).
 
Paraiškų pagal Priemonę surinkimo laikotarpiu – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. – NMA buvo pateikta 21 paraiška. Bendra paraiškose prašoma paramos suma yra daugiau kaip 23,8 mln. Eur.
 
Paraiškos buvo surikiuotas į dvi pirmumo eiles, kiekvienai iš jų yra skirtas atskiras biudžetas.  „Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo" veiklai vykdyti pateiktos 4 paraiškos, kurioms prašoma beveik 14 mln. Eur paramos. Paaiškėjo, kad tinkamumo sąlygas atitiko 1 paraiška, jai skirta virš 3,4 mln. Eurų.
 
Dėl paramos „Kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara“ veiklos vykdymui sulaukta 17 paraiškų, iš kurių 13 projektų atitinka tinkamumo reikalavimus ir jiems skirta 8,6 mln. Eur paramos.
 
Artimiausiu metu patvirtinti paramos gavėjai sulauks NMA kvietimo pasirašyti paramos sutartis.
 
Primintina, kad parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės), iškastinio kuro nenaudojančioms investicijoms įsigyti, projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, bendrosioms išlaidoms (bendrųjų išlaidų maksimali finansuojama suma - 1,8 tūkst. Eur, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, – ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur be PVM).
 
Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 3 d. 12:03