Baigtos vertinti paraiškos dėl laikino žvejybos nutraukimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.25

Baigtos vertinti paraiškos dėl laikino žvejybos nutraukimo

Baigtos vertinti paraiškos dėl laikino žvejybos nutraukimo
Informuojame, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa)  priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ per 4 paraiškų rinkimo etapus Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo gautos 65 paraiškos iš 34 įmonių. 63 įvertintos teigiamai, 2 paraiškos atmestos (neatitiko reikalavimų, nustatytų įgyvendinimo taisyklėse). Parama skirta 33 įmonėms.
 
Paraiškoms pagal šią priemonę iš viso buvo skirta 1 893 733  eurų. Iš jų 1 775 180 eurų jau išmokėta. Likusią paramos sumą planuojama išmokėti iki balandžio mėn.      
 
Paraiškas pagal šią priemonę galėjo teikti ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje, taip pat ūkio subjektai, vykdantis priekrantės žvejybą, kurie Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos (su visais turimais laivais) veiklos jūroje.
 
Paramos tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą bei gerinti jų saugos ir darbo sąlygas, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo − kuo labiau mažinti žvejybos veiklos neigiamą poveikį jūrų ekosistemai.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 25 d. 09:41