Baigtos rinkti ŽRVVG paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.06

Baigtos rinkti ŽRVVG paraiškos

Baigtos rinkti ŽRVVG paraiškos
Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių paraiškos jau surinktos. Pareiškėjai pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“ pateikė 11 paramos  paraiškų, kuriose prašoma paramos suma siekia 132 tūkst. eurų.
 
Šiuo metu paraiškos yra vertinamos, apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo / neskyrimo pareiškėjai bus informuoti raštu.
 
Parama žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) parengti siekę pasinaudoti žuvininkystės sektoriaus atstovai už paramos lėšas galės stiprinti gebėjimus, mokytis ir bendradarbiauti (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) rengdami ir įgyvendindami VPS. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 12 000 Eur. Paramos lėšomis finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto lėšų.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo paraiškos pateikimo iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo, bet ne ilgesnis kaip iki 2016 m. vasario 5 d.
 
Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose buvo renkamos nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 2 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:07