Baigtos rinkti tradicinių amatų puoselėtojų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.06

Baigtos rinkti tradicinių amatų puoselėtojų paraiškos

Baigtos rinkti tradicinių amatų puoselėtojų paraiškos
Gegužės 31 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Tradicinių amatų centrų plėtra.
 
Paraiškos pagal šią KPP veiklos sritį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo renkamos nuo gegužės 2 d. Per mėnesį trukusį paraiškų rinkimo laikotarpį buvo pateiktos 6 paraiškos tradicinių amatų centrų plėtrai kompensuoti. Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma sudaro 802 874 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 254 551 Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma yra mažesnė už veiklos sričiai skirtąją, prioritetinė eilė nebus sudaroma.
 
Primename, kad į paramą pagal KPP veiklos sritį „Tradicinių amatų centrų plėtra“ galėjo pretenduoti tik viešieji juridiniai asmenys – amatų centrai, patenkantys į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“. Minėti amatų centrai privalo teikti viešąsias paslaugas (vykdyti mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengti paskaitas, demonstruoti tradicinius amatus ir pan.), o jų veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus.
 
Vykdomas projektas turės atitikti savivaldybės plėtros strateginį planą. Tai turės būti ne pelno projektas, o jį įgyvendinant įsigytos investicijos privalės būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 6 d. 15:51