Baigtos rinkti paraiškos vietos projektams įgyvendinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.09

Baigtos rinkti paraiškos vietos projektams įgyvendinti

Baigtos rinkti paraiškos vietos projektams įgyvendinti
Š. m. rugsėjo 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“.
 
Paraiškų rinkimo laikotarpiu, kuris vyko nuo 2014 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d., paramos paraiškas kartu su parengtomis vietos plėtros strategijomis pateikė 49 vietos veiklos grupės (VVG): pateiktos 46 kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ir 3 dvisektorės kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijos. Iš viso 2014–2020 m. laikotarpiui vietos projektams įgyvendinti skirta 88,37 mln. eurų paramos.
 
Paramos paraiškos ir VPS bus vertinamos trimis etapais. Pirmiausia bus atliekamas administracinės atitikties vertinimas, paskui bus vertinamas VVG ir VPS tinkamumas, o po to bus atliekamas VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
 
Kaimo vietovių ir dvisektorių VPS pridėtinė vertė (kokybė) bus vertinama balais pagal atrankos kriterijus. Pagal kiekvieną kriterijų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Didžiausia galima surinkti balų suma pagal veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“ yra 100. Parama VPS įgyvendinti skiriama tik toms VPS, kurios VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etapo metu surenkama ne mažiau kaip 70 balų.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 15:08