Baigtos rinkti paraiškos trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.06

Baigtos rinkti paraiškos trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti (atnaujinta)

Baigtos rinkti paraiškos trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti (atnaujinta)
Kovo 30 d. baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Pareiškėjai paprašė paramos mažiau nei skirta sulaukta mažiau, nei tikėtasi, tad konkurencijos dėl paramos nebus.
 
Pasinaudoti parama ūkio subjektų bendradarbiavimui panoro ir dokumentus pateikė 5 pareiškėjai. Bendra jų paprašyta paramos suma yra 283 024 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 833 000 Eur.
 
Kaimo vietovėje žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančių asmenų grupės – ūkininkai, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu arba tarpininkai, šia Europos Sąjungos parama galės pasinaudoti dalyvaudami trumpoje maisto tiekimo grandinėje, apimančioje visą maisto realizavimo procesą – nuo gamintojo iki galutinio vartotojo. Tai turėtų būti reali pagalba smulkiems žemės ūkio, maisto produktų gamintojams ir perdirbėjams, siekiantiems, kad jų produkcija pasiektų klientus, o jie patys greitai ir užtikrintai integruotųsi į maisto tiekimo grandinę vietos lygmeniu.
 
Primename, jog didžiausia galima paramos suma projektui – 90 000 Eur, o tais atvejais, kai be tarpininko projekte dalyvauja 4 ir daugiau subjektų, užsiimančių žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, neįskaitant tarpininko, projekto suma didinama iki 120 000 Eur. Galimas paramos intensyvumas – 100 proc. projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo bei verslo plano parengimo išlaidoms ir 60 proc. – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir  priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pirmiausia bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir su paramos paraiška pateiktus dokumentus.
 
Patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, kurios pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ surinko 40 ir daugiau atrankos balų, bus vertinamos pagal tinkamumą skirti paramą. Paraiškos, nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmetamos.
 
Vertinant tinkamumą bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra padidintos.
 
Gautų paramos paraiškų pagal minėtą veiklos sritį vienas iš vertinimo etapų – įvertinti atrankos balus, t. y bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, galite susipažinti čia.
 
Pagal veiklos sritį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 13 d. 11:19